Prebacivanje narudžbi sa stola na stol

 

Prebacivanje cjele ili dijela narudžbe – određenih konzumacija na drugi stol. Opcija je veoma korisna kada se dio gostiju premjesti s jednog stola na drugi.

Prebacivanje narudžbi sa stola na stol