Pregled izdanih računa

 

U slučaju potrebe da izvršite pregled izdanih računa način je slijedeći:

Uputa:
Pregled zadnje izdanih računa vršite tako što kliknete na treću ikonicu u obliku papira, dobiti ćete popis svih izdanih računa danas, na vrhu se nalazi zadnje izdani račun.