Promjena cijena artikla

 

Promjene cijena artikala vršite na slijedeći način:

Promjena cijena artikla