Slanje napomene u kuhinju

 

Kako prilikom slanja narudžbe u kuhinju poslati i napomene za neko jelo ili piće

Narudžba, slanje napomene u kuhinju POS Sector