Uređivanje i dodavanje stolova

 

Kratka korisnička uputa za: Uređivanje i dodavanje stolova

Uređivanje i dodavanje stolova u POS Sectoru

 

Uputa:
Da bi aktivirali rad po stolovima u POS Sectoru potrebno je da uđete u Back office -> Postavke -> Postavke -> Radne postavke, te opciju Rad po stolovima stavite na DA, pa idite na Spremi.  Nakon logiranja u program pojaviti će vam se sektor/i sa stolovima, da bi iste uredili potrebno je da idete na Uredi, nakon čega vam se sa desne strane otvara alat s kojim dodajete nove stolove različitih oblika i pozicionirate ih na mjesto na kojem želite da se nalaze, rotiranje stola vršite dvoklikom na stol. Svakom stolu možete dati naziv po želji.