Zbirno izvješće za period

 

Zbirno izvješće za period vam omogućava zbirni prikaz izvješća. Ovo izvješće možete kreirate po vašoj potrebi, odnosno volji. Izvješće može da sadrži sve potrebne informacije i pogodno je za brzo, sveukupno izvješćivanje. Ispisuje se na POS pisač.

Zbirno izvješće za period

Uputa:
Ako želite izvješće gdje ćete sami generirati kriterije po kojima želite da dobijete izvješće uđite u BackOffice -> izvješća -> Ispis izvješća za period, zatim idete na Otvori.

S lijeve strane vam se nalaze kriteriji po kojima želite da dobijete izvješće, svaki filtar (kriterij) koji bude na DA na izvješću će uključiti svoje podatke. U donjem desnom kutu podešavate datum za koji želite izvješće, kliknete na trenutno prikazani datum i selektirajte prvi i zadnji dan(period će postati plav) za koji želite dobiti izvješće. Pritiskom na ispiši vam izlazi izvješće na POS pisač. Ovo izvješće je moguće dobiti samo na POS pisaču.

Grafički prikaz podatka
Ako želite izvješće koje će imati i grafički prikaz podatka uđite u BackOffice pa Analitika koja vam se ujedno otvara i samim pokretanjem BackOffice-a. Odmah po otvaranju dobiti ćete dijagramski prikaz vašeg prometa za selektirani period. Plava crta prikazuje vaš trenutni promet, dok crvena crta pokazuje promet od prije sedam dana. Na ovaj način možete dobiti prvi indikator da li vaš promet raste ili pada u odnosu na prethodni period.

Na dnu prikaza imate i izvješća za Artiklli, Operateri, Porezi, Utrošena roba i sl. (prikaz ovih kategorija je podesiv klikom na ikonicu koja simbolizira podešavanje, a nalazi se u gornjem desnom dijelu prozora). Klikom na Artikli dobiti ćete brojčani i grafički prikaz prodaje artikala za željeni period.

Izvješće možete ispisati i na POS I A4 račun, a po potrebi i eksportirati u Excel (CSV format).