U tekstu koji smo već objavili – Što je HACCP u ugostiteljstvu, kako ga uvesti i koje su cijene i kazne – objasnili smo značenje, načine uvođenja, cijene i vodiče za samostalno uvođenje HACCP-a.

Da bi mogli odrediti koje evidencije i obrasce trebate voditi potrebno je da znate kojoj kategoriji prema tipu posla i riziku za sigurnost hrane pripadate.

Kojoj kategoriji pripada moj ugostiteljski objekt?

 Kategorije ugostiteljskih objekata prema tipu posla i riziku za sigurnost hrane

 Tip posla

 Detalji

 Visoko

 Srednje

Nisko

 Catering  Prodaja krajnjem potrošaču +
 Hotel I kategorije  Catering/Puni pansion +
 Hotel II kategorije  Samo doručak/Polupansion  +
 Ugostiteljski objekti gdje se hrana ne poslužuje  +