U tekstu „Što je ugostiteljski obrt, koliko košta i koliko je potrebno vremena za otvaranje“ objasnili smo navedene pojedinosti. Današnji tekst donosi vam pojedinosti i detaljna pojašnjenja u vidu četiri zakonska koraka potrebna za otvaranje ugostiteljskog obrta.

1. KORAK – Ured državne uprave u županiji i njegove ispostave/Ured Grada Zagreba
(nadležno registarsko tijelo – prema sjedištu obrta)

  • upitati za detaljnije informacije
  • prikupiti potrebnu dokumentaciju:

a) preslika osobne iskaznice

b) preslika putne isprave, prijava boravka u RH ili preslika osobne iskaznice
ako imaju trajno nastanjenje u RH

c) dokaz da udovoljava posebnim zdravstvenim uvjetima,

d) dokaz o pravu korištenja prostora, kada je za obavljanje obrta
potreban prostor

e) za vezane obrte (ugostiteljski obrt): dokaz o stručnoj spremi, položenom majstorskom ispitu ili
ispitu o stručnoj osposobljenosti

  • ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispunjava poseban uvjet stručne osposobljenosti, položenog majstorskog ispita ili školske spreme, može obavljati vezani obrt ako na tim poslovima zaposli osobu koja udovoljava tom uvjetu

Ispuniti obrasce koje ćete dobiti u Uredu državne uprave.

Izvršiti uplate za otvaranje obrta i troškove izdavanja obrtnice (žiro račune i iznose ćete dobiti u Uredu državne uprave).

2. KORAK

  • preuzeti Rješenje o registraciji obrta u Uredu državne uprave
  • izraditi pečat
  • otvoriti konačan račun u poslovnoj banci

3. KORAK – HZMO, HZZO

  • prijava u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)
  • prijava u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)

4. KORAK – Porezna uprava

  •  prijava u poreznu upravu (ispostavu Porezne uprave, nadležnu prema sjedištu obrta) radi upisa u registar poreznih obveznika