Naplata zahoda za goste u ugostiteljskim objektima

Naplata zahoda za goste u ugostiteljskim objektima

Zbog učestalih pritužbi gostiju na urednost i čistoću zahoda za goste, kao i da se u nekim ugostiteljskim objektima naplaćuje korištenje zahoda za goste Turistička inspekcija poslala je obavijest u kojoj navodi slijedeće:

“S obzirom na predstojeću turističku sezonu u kojoj će turistički inspektori  Ministarstva turizma u suradnji sadjelatnicima Ministarstva financija- Carinske uprave obavljati pojačane  inspekcijske nadzore u ugostiteljskim objektima uz važnije prometnice, a zbog učestalih pritužbi gosiju na urednost i čistoću zahoda za goste, kao i da im se u nekim ugostiteljskim objektim naplaćuje korištenje zahoda za goste, a u cilju zajedničke suradnje, obavještavamo vas o sljedećem:

Stoga, ukoliko ugostiteljski objekt koji posluje u određenoj vrsti mora imati zahod za goste, i isti je obuhvaćen rješenjem o minimalnim uvjetima nadležnog ureda (npr. vrsta restoran. , caffe bar i dr.), tada ugostitelj gostima tog ugostiteljskog objekta ne smije naplaćivati korištenje zahoda, jer bez navedenog zahoda ugostitelj ne bi mogao poslovati u toj vrsti, odnosno ne bi mogao ni ispunjavati minimalne uvjete.

Napominjemo, da ukoliko turistički inspektor u inspekcijskom nadzoru ugostiteljskog objekta utvrdi da je gostu koji je konzumirao ugostiteljske usluge u tome objektu naplaćeno korištenje zahoda za goste, a koji je obuhvaćen rješenjem o ispunjavanju minimalnih uvjeta sukladno Pravilniku, turistički inspektor će u tom slučaju poduzeti propisane mjere prema ugostitelju.

Međutim, s obzirom da u ugostiteljske objekte, posebno uz važnije prometnice, često svraćaju i turisti koji nisu gosti ugostiteljskog objekta i ne žele konzumirati ugostiteljske usluge, već žele samo koristiti zahod za goste, mnogi ugostitelji naplaćuju korištenje zahoda takvim turistima.

Ujedno napominjemo, da ukoliko ugostitelji žele naplaćivati korištenje zahoda za goste turistima koji nisu gosti tog ugostiteljskog objekta, tada ugostitelji moraju biti registrirani za “Razred – 96.09. Ostale osobne uslužne djelatnosti d.n., prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (“Narodne novine” br. 58/07. i 72/07.)- Područje S – Ostale uslužne djelatnosti”, i izdavati račune za korištenje zahoda sukladno poreznim propisima, jer u suprotnom podliježu mjerama propisanim Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (“Narodne novine” broj 61111.), a koji kontroliraju djelatnici Carinske uprave Ministarstva financija. U cilju sprječavanja unaprijed navedenih prekršaja od strane ugostitelja, kao i preventivnog djelovanja Turističke inspekcije Ministarstva turizma, molimo da sa ovom obavijesti upoznate svoje članove.”

Cijelu obavijest možete pročitati na linku: Naplata zahoda za goste u ugostiteljskim objektima

Izvor: Udruženje ugostitelja Zagreb