S obzirom da se od početka 2013. godine povećava limit za obvezni ulazak u sustav PDV-a, s 85.000 na 230.000 kuna ukupnih primitaka, bitno se povećava i mogućnost obrtnika da ne budu u sustavu PDV-a, a istovremeno i da mogu biti obveznici paušalnog oporezivanja.

Da bi ga se moglo paušalno oporezivati obrtnik treba ispunjavati slijedeće uvjete; da mu ukupni primici u prethodnoj godini nisu viši od 149.500,00 kunada nije obveznik PDV-a prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost; da nema izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona i da ne obavlja djelatnost ugostiteljstva i/ili trgovine.

Prijave do 15. siječnja

Ukoliko obrtnik, koji do sada dohodak utvrđuje na osnovi poslovnih knjiga, želi prijeći na utvrđivanje paušalnog dohotka treba do kraja tekuće godine, a najkasnije 15 dana po isteku kalendarske godine (15.01.2014.) podnijeti Prijavu u registar poreznih obveznika na obrascu RPO. Uz prijavu treba dostaviti pregled primitaka i izdataka prema podacima iz Knjige primitaka i izdataka (KPI), pregled ukupnog iznosa tražbina na temelju izdanih računa iz Evidencije o tražbinama i obvezama (obrazac TO) za kalendarsku godinu koja prethodi godini prelaska na utvrđivanje dohotka u paušalnoj svoti.

Obrtnicima omogućeno paušalno oporezivanje dohodak

Obrtnici koji plaćaju porez na dohodak u paušalnom iznosu od poslovnih knjiga dužni su voditi samo evidencije o prometu – obrazac KPR. Obrtnici koji plaćaju porez na dohodak u paušalnom iznosu dužni su plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te za zaštitu zdravlja na radu u postotku kao i ostali obrtnici, ali im je minimalna osnovica manja i iznosi za 2013. godinu 3.146,80 kuna (za ostale 5.113,55).

Nije zanemarivo spomenuti da obrtnike koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom definira kao male obveznike fiskalizacije koji prema članku 20. tog Zakona trebaju izdavati račun koji mora biti uvezan u posebnu knjigu računa, ovjerenu prije početka korištenja od strane Porezne uprave, što znači da nemaju obvezu fiskalne blagajne, izvijestili su iz Obrtničke komore Međimurske županije.

Izvor: Elektronička Međimurska Informativna Novinska Agencija