Hrvatska

Pravne osobe registrovane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti trebaju za prvi korak od nadležnog ureda za gospodarstvo pribaviti rješenje da prostor i oprema ispuniti uvjete propisane za obavljanje željene djelatnosti.

Drugi korak je utvrđivanje da li ugostiteljski objekt odgovara propisanim uvjetima.

Ove propisane uvjete sa decidno navedenim stavkama možete pogledati na linku:

PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU I MINIMALNIM UVJETIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINA »RESTORANI«, »BAROVI«, »CATERING OBJEKTI« I »OBJEKTI JEDNOSTAVNIH USLUGA«

Za utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta su nadležni uredi državne uprave po županijama (ispostave po gradovima)

a. Zahtjev + upravne pristojbe

b. Rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ne stariji od 6 mjeseci

c. Dokaz o pravu raspolaganja prostorom – (kupoprodajni ugovor, izvadak iz zemljišne knjige , darovni ugovor , pravomoćno rješenje o nasljeđivanju ili ugovor o zakupu ) – original ili kopija ovjerena kod javnog bilježnika

d. Dokaz o ispunjavanju uvjeta poslovnog prostora temeljem Zakona o gradnji:

1. uporabna dozvola i
2. građevna dozvola (zaključno do 31.12.2003.) ili
3. uvjerenje gradskog ureda za katastar i geodetske poslove ako je zgrada starija od 15.02.1968. (projekt postojećeg stanja)

e. Dokaz o stručnoj spremi:

1. svjedodžba o završnom ispitu srednje škole,
2. uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za ugostiteljsku djelatnost i djelatnost turističke agencije / voditelja poslovnice (kao i za još neke zakonom propisane djelatnosti)

f. Isprave o ispravnosti:

1. dokaz o ispravnosti električnih instalacija
2. izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije
3. rješenje da su provedene mjere za zaštitu od buke (izdaje ga sanitarni inspektor)
4. izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju jela
5. nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci
6. dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije ako se radi o objektu koji se prvi put otvara
7. dokaz o nepropusnosti sabirne jame za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu

Kada prikupite svu potrebnu dokumentaciju, popunjeni zahtjev s priloženim ispravama i potvrdama o plaćenim pristojbama predajte Odsjeku za minimalne tehničke uvjete.

Odsjek postavlja voditelja postupka koji sastavlja stručno povjerenstvo koje izlazi na teren utvrditi minimalne uvjete.

Zakonski rok za izdavanje Rješenja o utvrđivanju minimalno tehničkih uvjeta za uredno podnesene zahtjeve je 15 dana. Dobivanjem rješenja objekt može započeti s radom.

Obrtnik je dužan započeti s radom najkasnije 6 mjeseci nakon ishođenja Rješenja o minimalnim uvjetima (u protivnom ono prestaje važiti), a o danu početka obavljanja djelatnosti izvijestit će Službu za gospodarstvo, gdje će popuniti Prijavu i obrasce RL. Na temelju tog zahtjeva Služba za gospodarstvo će donijeti Rješenje o danu početka obavljanja djelatnosti obrta i o tome izvijestiti sva nadležna tijela.

Napomena: Svaku kasniju promjenu (promjena stručnog voditelja poslovanja, promjena vrste ugostiteljskog objekta, proširenje kapaciteta, privremeni ili trajni prestanak obavljanja djelatnosti i sl.) obrtnik je dužan prijaviti u Službi za gospodarstvo i ishoditi potrebna rješenja.

U slučaju da se dvoumite da li da otvorite obrt ili jdoo pročitajte upute u tekstovima:

Prema Zakonu o fiskalizaciji u Hrvatskoj, ugostitelji su obveznici koji podliježu fiskalizaciji. Prije odabira programa za fiskalnu blagajnu, obratite pozornost i na sljedeće:

 

Troškovi. Prije nego se odlučite za program za fiskalnu blagajnu, sa prodavačem dogovorite krajnju cijenu. Na tržištu se mogu nabaviti programi koji su relativno jeftini, ali se na kraju ispostavi da su ipak skupi. Budite sigurni da se krajnja cijena programa za vašu tvrtku stvarno isplati. Postoje programi, poput POS Sectora koji se mogu i mjesečno iznajmljivati po određenoj cijeni. Ovo je idealno rješenje pogotovo za sezonce, za one koji ne mogu odvojiti određenu svotu novca odjednom, pa i za one koji su neodlučni. Prilikom odabira mjesečnog najma obratite pažnju da niste vezani ugovorom, kako bi mjesečni najam mogli prekinuti kad god poželite.

Kvaliteta je neopisivo važan faktor i jedan od ključnih točaka prilikom odabira programa za fiskalnu blagajnu. Provjerite reference programa kojeg želite kupiti. Da li su drugi kupci zadovoljni? Koliko dugo je program za fiskalnu blagajnu prisutan na tržištu? Da li tvrtka koja prodaje program ima dovoljno iskustva u IT sektoru? Ovo su neka od pitanja, koja mogu biti ključna kada je u pitanju kvaliteta proizvoda koji namjeravate kupiti.

Dugoročni razvoj programa. Prije kupovine programa za fiskalnu blagajnu uvjerite se da je isti u mogućnosti rasti zajedno sa vašom tvrtkom i vašim poslovanjem, to jest da je u mogućnosti razvijati se dalje. Ukoliko ovo nije slučaj, moglo bi se desiti da će vam biti potreban novi program koji podržava novitete vezane za fiskalnu blagajnu.

Support/Podrška. Podrška u svakom momentu treba biti dostupna, pa i u kasnim večernjim satima, vikendom i praznicima, jer npr. ugostitelji imaju baš tada najviše gostiju u objektu i tada im je najčešće potrebna podrška ili informacija vezana za program za fiskalnu blagajnu. Dobra podrška je osnova za uspješno poslovanje i obavezno sa prodavačem programa za fiskalnu blagajnu prije kupovine ili najma provjerite da li je podrška uključena u cijenu programa. Ukoliko podrška nije uključena, obavezno se raspitajte o cijenama iste.

Izdavanje računa ne smije imati više koraka nego što je potrebno

Obavezno testirajte program prije odabira
Ovo je savršena prilika da saznate da li je program koji namjeravate odabrati ispravan izbor za vaše poslovanje i ujedno da upoznate naš program za ugostiteljstvo POS Sector https://possector.hr/.