Porez na potrošnju u ugostiteljstvu na području Grada Zagreba smanjen sa 3 na 2 posto

Porez na potrošnju u ugostiteljstvu na području Grada Zagreba smanjen sa 3 na 2 posto

Vjerujemo da već znate ali smatramo da trebamo napomenuti da se od 1. siječnja 2016. na području Grada Zagreba stopa poreza na potrošnju s dosadašnjih 3 posto smanjuje na 2 posto.

Tako će od 1. siječnja 2016. obveznici poreza na potrošnju za alkoholna i bezalkoholna pića plaćati taj porez po stopi od 2 posto i prikazivati ga u obrascu PP-MI-PO kao i do sada na jednaki način i u jednakim rokovima (do 20. u mjesecu za prethodni mjesec).

Kalkulacija za alkoholna pića u ugostiteljskim objektima može, na primjer, izgledati ovako:
– prodajna cijena pića – 10,00 kn
– PDV – 2,50 kn
– porez na potrošnju – 0,20 kn
– maloprodajna cijena – 12,70 kn.

Preračunate stope koje se primjenjuju na maloprodajnu cijenu (bruto) alkoholnih pića su: PDV 19,6850393 posto, porez na potrošnju 1,5748031 posto.

Kalkulacija bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na primjer može izgledati:
– prodajna cijena pića – 10,00 kn
– PDV – 1,30 kn
– porez na potrošnju – 0,20 kn
– maloprodajna cijena – 11,50 kn.

Preračunate stope koje se primjenjuju na maloprodajnu cijenu (bruto) bezalkoholnih pića su: PDV 11,3043478 posto, porez na potrošnju 1,7391304 posto.

Ove informacije su objavljene u Narodnim je novinama 121/15 gdje je objavljena i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak (Grad Zagreb) prema kojoj se od 1. siječnja 2016. na području Grada Zagreba stopa poreza na potrošnju s dosadašnjih 3 posto smanjuje na 2 posto.

Kako koristiti fiskalnu blagajnu POS Sector pogledajte na linku: https://possector.hr/vodici