Ova je Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost usvojena na sjednici Sabora RH, održanoj 17. veljače 2012. godine.

Snižena stopa PDV-a od 10% primjenjuje se u oporezivanju usluga smještaja u komercijalnim ugostiteljskim objektima još od 1. siječnja 2006. Od tada je Ministarstvo financija dalo nekoliko stajališta kojima su dana objašnjena u vezi s poreznim položajem usluga smještaja te razlike u odnosu na ostale turističke usluge.

PDV na alkohol ostaje 25%

Od 1. siječnja 2013. stopa PDV-a od 10% obračunavat će se, osim pri pružanju usluge smještaja, i na pruženu ugostiteljsku uslugu. Pritom se PDV po stopi od 10% primjenjuje na ugostiteljsku uslugu usvim vrstama ugostiteljskih objekata neovisno o tome je li riječ, primjerice, o restoranu, caffe baru ili drugoj vrsti ugostiteljskog objekta sukladno posebnim propisima.  Međutim, na alkoholna pića i nadalje treba obračunavati PDV po stopi od 25%.

Napomena: 1.1.2014.g. zakon je izmjenjen i sa 10% je promijenjen PDV na 13% . Više o tome u tekstu na linku: https://possector.hr/hr/blog/novi-pdv-13-za-ugostitelje

PDV po vrsti artikala bi od 1.1.2014.g. u ovome slučaju izgledao na sljedeći način:

Pivo PDV(13%) + PP (3%)
Vino PDV(13%) + PP (3%)
Sokovi PDV(13%) + PP (3%) Osim vode i prirodnih sokova PDV (13%)
Topli Napitci PDV(13%)
Alkoholna pica PDV(25%)+PP(3%)

Donesene su i odredbe kojima se propisuje prag za upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost u iznosu od 230.000,00 kuna kao i iznos od 800.000,00 kuna za određivanje tromjesečnog obračunskog razdoblja.

Ugostiteljska djelatnost je prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, od broja 138/06 do 88/10) pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja. Ugostiteljska djelatnost je i pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering).

S obzirom na odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost kojima je propisana stopa 13% za ugostiteljske usluge napominjemo da se navedena odredba može primijeniti na ugostiteljske usluge koje se pružaju sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti.

Nadalje u vezi primjene snižene stope 13% u slučaju konzumacije hrane i bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u ugostiteljskim objektima i izvan njih napominjemo da se isporuka pripremljene ili nepripremljene hrane i/ili pića, ali bez ikakvih dodatnih usluga ne smatra uslugom pripremanja hrane i obavljanja usluge prehrane u ugostiteljskim objektima kao ni pripremanjem i usluživanjem bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima.

Stoga snižena stopa 13% primjenjuje se u slučaju kada se hrana i bezalkoholna pića i napitci, vino i pivo konzumiraju u ugostiteljskim objektima sukladno posebnim propisima.

Međutim ako se hrana i bezalkoholna pića i napitci, vino i pivo ne konzumiraju u ugostiteljskim objektima tada ne postoji dodatna usluga (posluživanje, pribor za jelo, pospremanje i slično) stoga se u tom slučaju ne radi o ugostiteljskoj usluzi odnosno o usluzi pripremanja hrane i obavljanju usluge prehrane u ugostiteljskim objektima niti o pripremanju i usluživanju bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima već o isporuci hrane i pića koja podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 25%.

U vezi ugostiteljske djelatnosti koju obavljaju objekti jednostavnih usluga napominjemo da se snižena stopa 13% može primjenjivati samo u slučaju ako uz isporuku pripremljene ili nepripremljene hrane i/ili pića postoje i neke dodatne usluge kao što je primjerice, posluživanje, postojanje pribora za jelo, pospremanje. U slučaju da postoji samo isporuka pripremljene ili nepripremljene hrane i/ili pića bez ikakvih dodatnih usluga koja se ne konzumira u ugostiteljskom objektu tada takva isporuka podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 25%.

Također kada se radi o ugostiteljskoj djelatnosti koju obavljaju catering objekti napominjemo da se snižena stopa 13% može primjenjivati samo u slučaju ako uz isporuku pripremljene ili nepripremljene hrane i/ili pića postoje i neke dodatne usluge kao što su primjerice usluge konobara, davanje pribora za jelo te stolova i stolaca i slično. Međutim, ako postoji samo isporuka pripremljene ili nepripremljene hrane i/ili pića bez ikakvih dodatnih usluga tada takva isporuka podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 25%.

Nadalje napominjemo da usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u objektima koji nisu ugostiteljski objekti u skladu s posebnim propisima, podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 25%..

*Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 22/12) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 29/12)

Veća konkurentnost hrvatskog turizma u regiji

Stupanjem ove odluke na snagu napokon će se niža, diferencirana stopa PDV-a primjenjivati na usluge iz područja ugostiteljstva sukladno direktivi EU, a po uzoru na druge, nama konkurentne turističke zemlje u Europi. Smanjenje PDV-a te niz drugih strateških mjera osnažit će konkurentnost hrvatskog turizma u regiji

Podsjećamo, niža stopa PDV-a od 13 posto već se primjenjuje za usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih smještajnih objekata, sukladno posebnim propisima, te na usluge agencijskog posredovanja za gore navedene usluge.