Obavljanje ugostiteljske djelatnosti moguće privremeno i bez građevinske dozvole!

Mario Miličević
Mario Miličević

Podijelite na društvenim mrežama:

Obavljanje ugostiteljske djelatnosti

Tablica sadržaja

Predloženim Zakonom se predlaže i obavljanje ugostiteljske djelatnosti u nekoj od vrsta ugostiteljskog objekta, do izvršnosti rješenja kojim će se odlučiti o zahtjevu, a najdulje do 31.prosinca 2016. godine, i bez dokaza „uporabljivosti“ građevine u smislu propisa kojima je uređena gradnja, izdavanjem privremenog rješenja.

Predloženim Zakonom se predlaže:

  1. omogućiti ugostiteljima (obrtnicima, zadrugama, trgovcima pojedincima , trgovačkim društvima) obavljanje ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskim objektima vrste soba, apartman i studio apartman u građevinama stambene namjene u njihovom vlasništvu, izdavanjem privremenog rješenja, najduže do 31. prosinca 2016. godine, do kadatrebaju ishoditi prenamjenu stambenog u poslovni prostor;
  2. omogućiti ugostiteljima koji su podnijeli zahtjevza pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene manje zahtjevne zgrade (čija građevinska bruto površina nije veća od 400 m²), obavljanje ugostiteljske djelatnosti u nekoj od vrsta ugostiteljskog objekta, do izvršnosti rješenja kojim će se odlučiti o zahtjevu, a najdulje do 31.  prosinca 2016. godine, i bez dokaza „uporabljivosti“ građevine u smislu propisa kojima je uređena gradnja, izdavanjem privremenog rješenja, ukoliko je vlasnik  zemljišta na kojem se nalazi građevina za koju je podnesen zahtjev za ozakonjenjenezakonito izgrađene građevine, te ukoliko je u roku podnio zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine u kojoj će obavljati  ugostiteljsku djelatnost;
  3. omogućiti privatnim iznajmljivačima koji su podnijeli zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene manje zahtjevne zgrade (čija građevinska bruto površina nije veća od 400 m²), pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu temeljem privremenog rješenja o odobrenju, ali najdulje do 31. prosinca 2016. godine, i bez dokaza „uporabljivosti“ građevine u smislu propisa kojima je uređena gradnja, ukoliko je vlasnik zemljišta na kojem se nalazi građevina za koju je podnesen zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađene građevine, te ukoliko je u roku podnio zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine u kojoj će pružati usluge smještaja;
  4. omogućiti nastavak pružanja ugostiteljskih usluga bračnom drugu, srodniku u ravnoj liniji, članu obitelji koji živi u zajedničkom domaćinstvu s iznajmljivačem, uz izdavanje novog rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga, ali bez utvrđivanja svih uvjeta koji su inače potrebni za izdavanje takvog rješenja;

 

Obrazloženje

Važećim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10 i 50/12) uređeni su način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost.

Ocjenjuje se da su pojedine zakonske odredbe ograničavajuće te da ih je nužno hitno izmijeniti i ukloniti prepreke i ograničenja kako bi se omogućilo obavljanje djelatnosti. To se odnosi prije svega odnosi na odredbe vezane uz pružatelje ugostiteljskih usluga, ugostitelje i iznajmljivače, prostor u kojem seusluge pružaju, ishođenje rješenja za pružanje usluga te nastavak pružanja usluga u istom prostoru.

Uporabljivost građevine je jedan od uvjeta za izdavanje rješenja o obavljanju djelatnosti koji propisuje Zakon ugostiteljskoj djelatnosti. Naime, ugostitelj odnosno iznajmljivač mora uz zahtjev za izdavanje rješenja za pružanje usluga priložiti i dokaz da građevina (objekt) u kojem će se pružati usluge ispunjava uvjete sukladno posebnom propisu, bez kojih, prema tom propisu, nadležni ured ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti. Posebni propis na koji se odredba Zakona odnosi je i Zakon o  prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12), slijedom čijih odredbi nadležna tijela ne mogu izdati rješenje za obavljanje djelatnosti u nezakonito izgrađenoj građevini.

Poznato je da je jedan dio objekata u kojima bi se mogle pružati ugostiteljske usluge izgrađen bez potrebnih dokumenata za gradnju, a da je u tijeku cjelokupni proces legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada prema posebnom zakonu. Proces legalizacije je vrlo opsežan i s obzirom na broj podnesenih zahtjeva i kapacitete nadležnih tijela trajat će izvjesno vrijeme.

Naime, već sada je broj podnesenih zahtjeva prešao brojku od 100.000, a procjenjuje se da će se popeti na oko 200.000, za čije rješavanje biti će potrebno duže razdoblje. S obzirom da je izvjesno da će, sukladno odredbama i kriterijima iz zakona,
veći dio objekata za koje su podnijeti zahtjevi biti legaliziran, ocjenjuje se da će taj dio objekata i u ovoj, a najvjerojatnije i u slijedećim turističkim sezonama ostati neiskorišten ili će ostati u sivoj zoni ukoliko se ne promijene zakonske odredbe koje određuju uvjete za obavljanje djelatnosti.

Namjena građevine jedan je od ograničavajućih uvjeta za korištenje značajnog broja objekata od strane gospodarskih subjekata. Naime, u zonama stambene namjene u tvrtke raspolažu smještajnim objektima koji su građeni za prodaju na tržištu , a koji bi se mogli koristiti za usluge smještaja u turizmu. Međutim, važeći Zakon ne omogućava obrtnicima, zadrugama i trgovačkim društvima da obavljaju ugostiteljsku djelatnost u stambenim objektima, većsamo poslovnim objektima.

Nadalje, pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu omogućeno je samo vlasnicima stambenog objekta (sobe,apartmana, kuće za odmor ili sl.) ili zemljišta za kamp, odnosno suvlasnicima uz suglasnost ostalih suvlasnika. Zakonom je propisano da samo jedan bračni drug odnosno član istog domaćinstva može ishoditi rješenje za pružanje usluga, dok u stvarnosti imamo situacija da su bračni drugovi koji žive u zajedničkom domaćinstvu pojedinačni vlasnici objekata koje su stekli bilo nasljeđivanjem, bilo kupovinom ili na bilo koji drugi način, te u takvim situacijama ne mogu raspoložive kapacitete staviti na tržište i pružati uslugu smještaja.

Također, samo nasljednicima iznajmljivača utvrđenim u rješenju o nasljeđivanju i osobama koje su darovanjem ili na temelju ugovora o do smrtnom ili doživotnom uzdržavanju stekle pravo vlasništva nad nekretninom (i to u slučaju opravdane  nemogućnosti iznajmljivača kao što su bolest, starost,poslovna nesposobnost i sl.), omogućuje nastavak pružanja usluge uz ishođenje odgovarajućeg rješenja pod jednostavnijim uvjetima, dok ta mogućnost nije dana bračnom drugu, srodniku u ravnoj liniji, članu obitelji koji živi u zajedničkom domaćinstvu s iznajmljivačem, te se ovo ograničenje ocjenjuje nepotrebnim.

Kompletan dokument u PDF-u možete pogledati na linku: Izmjene zakona o ugostiteljstvu više o fiskalizaciji i cijenama fiskalne blagajne na linku: Fiskalna blagajna?? Cijena? 10 stvari koje želite znati!!
Izvor: http://www.mint.hr

Podijelite na društvenim mrežama:

Kategorije

Pročitajte povezane članke

Ljetna sezona traži savršene osvježavajuće napitke, a kokteli su upravo to – spoj osvježenja...

Korištenje nelegalnog ili nelicenciranog software-a postalo je toliko rašireno da mnogi korisnici prihvaćaju takvo...

U središtu poslovanja svakog ugostitelja nalazi se fiskalna blagajna – ključni alat ne samo...

Dok sunčani proljetni dani polako kucaju na vrata, ugostitelji već osjećaju blagu uzbuđenost zbog...

Jesi li spreman za još jednu intenzivnu ljetnu sezonu? Iskusan ugostitelj uvijek razmišlja unaprijed,...

Priprema za početak sezone u ugostiteljstvu iziskuje mnogo više od postavljanja stolova i iznošenja...

Među prvima saznaj korisne informacije o ugostiteljstvu i pogodnostima koje pružamo.

Iz prve ruke znamo što ti je potrebno da unaprijediš svoje poslovanje.

Preko 4000 korisnika. Prvih mjesec dana besplatno.

Započni besplatno. Bez ugovorne obaveze. Prestani s korištenjem kad želiš.

Srbija

Crna Gora

Slovenija

English


Warning: Undefined array key "options" in /home/posshr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 192

Prijavite se na našu newsletter listu kako bi pregledati naše predhodne i prvi saznali termine održavanja budućih webinara!

Nakon što unesete ispravnu e-mail adresu bit ćete u mogućnosti pogledati dosadašnje webinare.