Zbirka propisa ugostiteljske djelatnosti

Zbirka propisa ugostiteljske djelatnosti

Nakon što smo objavili preko 300 korisnih tekstova na POS Sector savjetima za ugostitelje došao je red i na prvu knjigu.

Sa zadovoljstvom vas želimo izvjestiti da je iz tiska izašla knjiga “Zbirka propisa ugostiteljske djelatnosti” u čijem stvaranju su sudjelovali i autori s POS Sector savjeta za ugostitelje. Kao besplatni dodatak, na čak 160 stranica, uz zbirku propisa priložen je i “Vodič za ugostitelje” djelo tima fiskalne blagajne POS Sector , s puno korisnih savjeta i primjera iz prakse u upravljanju ugostiteljskim objektom. Priručnik nudi odgovore na pitanja kako racionalno upravljati osobljem i radnim vremenom, uštedjeti odabirom dobavljača, upoznati nadležnosti inspekcije, usvojiti “Konobarsku bibliju”, pridobiti stalne goste i doznati još puno praktičnih savjeta za uspješno poslovanje.

Projekt ZPUD podržan je od strane Ministarstva turizma RH.
Izdavač tvrtka HIB media d.o.o. je nakladnička kuća specijalizirana za zakonsku regulativu.

Da ne duljim, pročitajte ovaj divni predgovor iz knjige i upoznajte se s sadržajem. Naravno, u slučaju da želite naručiti ovu korisnu knjigu po cijeni od 499 kuna, kako bi vam bila uvijek pri ruci u vašem poslovanju pribilježite se preko forme za narudžbu.

Mario

Knjiga narudžba

 

 

“U današnje vrijeme, možda više nego ikada, svjedoci smo stalnih promjena te čestih stupanja na snagu novih i prestanka važenja starih zakonskih i podzakonskih propisa u Republici Hrvatskoj, a što nije zaobišlo niti granu ugostiteljske djelatnosti. Uvidom u brojnost izmjena i dopuna važećih propisa u ovom području, od dana njihova donošenja do danas, učinilo nam se potrebnim i korisnim izraditi jednu sveobuhvatnu Zbirku u kojoj bi bili sadržani pročišćeni tekstovi većine relevantnih propisa vezanih za ovu djelatnost.

Zbirkom su obuhvaćeni propisi kojima se definira sama djelatnosti određuju pojedini posebni uvjeti koji se moraju zadovoljiti prilikom samog otvaranja i vođenja objekata, kao i ostali relevantni propisi koji su u nadležnosti kontrole gospodarske i sanitarne inspekcije. Kako je svakom poduzetniku, uz zakonodavni dio, vrlo važan praktični dio, u Zbirku smo uključili i Vodič za ugostitelje, a koji, praktičnim pristupom, olakšava svima koji se bave ugostiteljstvom djelatnošću snalaženje u legislativi te tako usklađivanje poslovanja sa svim važnim propisima.

Autori Vodiča za ugostitelje potrudili su se u svojim tekstovima obuhvatiti velik broj praktičnih pitanja s kojima se ugostitelji susreću u praksi, a koji odgovori su u konačnici i najvažniji svima koji se bave ugostiteljstvom. Autori su obradili niz pitanja s kojimase sreću poduzetnici prilikom otvaranja objekata te dio važnih pitanja vezanih za vođenje samog objekta, dotaknuli dio praktičnih pitanja vezanih za marketing i management te ponudili niz savjeta za ugostitelje i konobare.

Ovakvim pristupom pokušalo se što obuhvatnije i konkretnije izložiti opsežna materija.

Na kraju ističemo da smo se u stvaranju ove Zbirke pokušavali voditi što većom jednostavnošću i praktičnošću, te korisnicima ponuditi
jedno cjelovito korisno sredstvo.

U svakom slučaju, bilo bi nam drago da Vam ova Zbirka postane vrijedan suradnik i korisno pomagalo u obavljanju Vaših poslova.”

Irena Krpan, dipl. iur.

 

Sadržaj Zbirke propisa ugostiteljske djelatnosti

 

VODIČ ZA UGOSTITELJE

OTVARANJE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA

 • 8 načina kako izbjeći neuspjeh u ugostiteljskom poslovanju
 • 4 zakonska koraka u otvaranju ugostiteljskog obrta
 • Kako otvoriti jednostavni d.o.o. (j.d.o.o.) za ugostiteljsku djelatnost
 • Minimalni uvjeti koje trebaju ispunjavati ugostiteljski objekti
 • Što mora imati kuhinjski blok u restoranima!?
 • Zadnje zakonske obveze ugostitelja u obavljanju ugostiteljske djelatnosti
 • Što smije pisati na računu da ne dobijete kaznu?
 • Radno vrijeme ugostiteljskih objekata
 • Dimenzije, izgled jelovnika, cjenika ili karte pića u ugostiteljstvu i zakonske norme
 • Obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora
 • Zašto je ventilacija za kafiće i ventilacija u kuhinjama obaveza ugostitelja?!
 • Sanitarni pregled, sanitarna iskaznica i tečaj higijenskog minimuma
 • Važnost izgleda toaleta u ugostiteljskom objektu i zakonske obveze
 • Što trebamo znati o sanitarnoj inspekciji i zadatcima ugostitelja po zakonu o sanitarnoj inspekciji
 • Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u ugostiteljstvu
 • Ispitivanje i kontrola mikrobiološke čistoće ugostiteljskih objekata
 • Zašto pogrešno zbrinjavanje otpada u ugostiteljstvu predstavlja veliki rizik u poslovanju?
 • Kako spriječiti požar u ugostiteljskom objektu i ispoštovati zakonsku proceduru zaštite od požara
 • Prva pomoć u ugostiteljstvu
 • Zabrana uzimanja alkohola i drugih sredstava ovisnosti u ugostiteljstvu
 • Vodič „zaštita na radu“ kod poslodavca koji obavlja ugostiteljsku djelatnost i pruža ugostiteljske usluge
 • Novčane kazne u ugostiteljstvu
 • Što inspektori mogu, a što ne mogu
 • Kako verificirati HACCP plan?
 • Ultimativni vodič za izradu poslovnog plana za restoran, kafić ili fast food
 • Vaša pitanja i odgovori – primjena zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

 

VOĐENJE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA

 • Male tajne uspješnih ugostitelja
 • Kako i zašto se radi inventura u kafiću i restoranima
 • Normativi u ugostiteljstvu
 • 10 jednostavnih savjeta za optimizaciju jelovnika restorana
 • Kako izraditi dječji jelovnik i pravilno prevesti jelovnik na strani jezik
 • Redoslijed jela i pića u jelovniku, cjeniku pića i napitaka, dnevnoj karti i meni karti
 • Vinska karta i kako je sastaviti s jelovnikom
 • Prix fixe meni – meni s fiksnom cijenom
 • Kombo meni – izbor koji gost prepušta vama
 • Kako izgleda organizacija poslovanja u ugostiteljstvu?
 • Kako dati informaciju gostu o prisutnosti alergenih sastojaka u posluženoj hrani
 • Najbolji načini za usluživanje cigara i cigareta u ugostiteljstvu
 • Koliko je važno parkiralište za vaše poslovanje
 • Čistoća i higijena u ugostiteljskih objektima
 • Kako kontrolirati štetnike u svojem ugostiteljskom objektu
 • Imate dobru hranu u restoranu! tko je vlasnik recepta?

 

MARKETING

 • Marketing ideje – kako do gostiju i profita??
 • Male tajne offline marketinga u ugostiteljstvu
 • Koliko je profitabilno koristiti gerila marketing u ugostiteljstvu?
 • Vodič dobrog online marketinga u ugostiteljstvu
 • 19 načina kako da vam se gosti opet vrate
 • 5 načina da vas kupci zavole

 

MENADŽMENT

 • Kako graditi i izgraditi dobar tim u ugostiteljstvu!? Uspjeh = dobar tim = profit
 • 10 savjeta menadžerima za upravljanje ugostiteljskim objektom
 • 10 savjeta o organizaciji i radnom vremenu uposlenika
 • Zadovoljan gost je najbolja reklama za profitabilan posao
 • Tehnika savladavanja prigovora gostiju u 8 koraka

 

SAVJETI ZA UGOSTITELJE

 • Trendovi u ugostiteljstvu – ponuda jela i jelovnik organski uzgojene hrane
 • Zašto je prikupljanje informacija o gostima bitno u ugostiteljstvu!?
 • Kako unaprijediti poslovanje slušajući što vam vaši gosti govore
 • 5 načina kako konobari kradu
 • Uhvati me ako možeš!
 • 5 savjeta kako da vaše osoblje bude zadovoljno
 • Kako napraviti uspješan tim
 • Zašto je sugestivna prodaja posebna tajna uspješnih ugostitelja
 • Što ne bih napravio prilikom upošljavanja da sam znao
 • Koristite li ispravno glazbu?
 • Uštedite i zadržite svoj novac prilikom odabira dobavljača robe

 

SAVJETI ZA KONOBARE

 • Konobarska biblija
 • Dobar konobar se fokusira na gosta, a ne na novac
 • Razlika između uspjeha i neuspjeha su međuljudski odnosi
 • Kako izgleda organizacija osoblja u sezonskom restoranu
 • Tajna dobrog recepta za pizzu

 

 

ZAKONODAVNI DIO

ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

 • Pravilnik o utvrđivanju posebnog standarda – Hrvatska autohtona kuhinja
 • Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskihusluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu
 • Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju
 • Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste hotel
 • Odluku o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma u ugostiteljstvu
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine »kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj«
 • Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine »kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj«
 • Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »restorani«, »barovi«, »catering objekti« i »objekti jednostavnih usluga«
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
 • Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli
 • Naputak o načinu provedbe postupka kategorizacije pojedinih ugostiteljskih objekata
 • Posebne uzance u ugostiteljstvu

ZAKON O HRANI

 • Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama
 • Pravilnik o ekstraktima kave i ekstraktima cikorije
 • Pravilnik o voćnim sokovima i njima sličnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju
 • Pravilnik o pivu
 • Pravilnik o jakim alkoholnim pićima

ZAKON O HIGIJENI HRANE I MIKROBIOLOŠKIM KRITERIJIMA ZA HRANU

ZAKON O VINU

ZAKON O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA

ZAKON O POSEBNOM POREZU NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA

ZAKON O SANITARNOJ INSPEKCIJI

 • Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA

 • Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata

ZAKON O ZAŠTITI OD BUKE

 • Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
 • Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu
 • Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke
 • Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru

ZAKON O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI

ZAKON O MJERITELJSTVU

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA

ZAKON O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA

 • Pravilnik i tarifa hrvatskog društva skladatelja

KAZNENI ZAKON – IZVOD

IZVADAK IZ ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

 • Izvadak iz Pravilnika o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom
 • Grad Zagreb – Odluka o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenoga građevinskog zemljišta
 • Grad Split – Odluka o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Splita za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr.
 • Grad Rijeka – Odluka o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta
 • Grad Dubrovnik – Odluka o zakupu javnih površina
 • Grad Pula – Odluka o načinu i kriterijima za korištenje javnih površina