Redoslijed jela na jelovniku:

 • Hladna predjela
 • Juhe
 • Topla predjela
 • Ribe i rakovi
 • Gotova jela
 • Nacionalna jela ili domaći specijaliteti
 • Jela po narudžbi
 • Prilozi
 • Salate
 • Kolači
 • Sir
 • Sladoled
 • Voće
 • Kava

Izgled jelovnika je bitna karika

Preporučujemo da obratite pozornost na izgled jelovnika pogotovo na prvu stranicu, jer vizualni dojam je veoma bitan gostu i puno govori o vama. Način na koji slikovno prikažete izgled jela i pića osnovni su marketinški alat vašeg objekta. Slike ponude moraju biti vrhunski urađene i ukomponirane sa količinom teksta i fontom slova u vašem jelovniku. Cilj ove radnje je da služe kao okidač gostima prilikom naručivanja. Sa dobrim optimiziranim izgledom jelovnika i neodlučni gosti će naručiti puno puta i više nego što su prethodno mislili da naruče.

Također preporučujemo da u gornji dio jelovnika stavljate jela ili pića na kojim imate najveću maržu odnosno ona koja želite po vašoj želji najviše prodavati. Studije su pokazale da se gost u 78% odlučuje za ponudu jela ili pića iz prve gornje trećine jelovnika.

Potrebne informacije na jelovniku

Na početnoj stranici jelovnika potrebno je da budu navedene određene informacije i to:

 • Ime ugostiteljskog objekta
 • Broj telefona
 • Adresa
 • Godina izgradnje

kao i

 • Obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora nalazi se na vidnom mjestu
 • PDV uračunat u cijenu
 • Zabranjeno točenje alkohola osobama mlađim od 18 godina

 Dnevna karta

Jelovnik je vaša cjelogodišnja ponuda jela i pića i uz njega možete imati također i dnevnu kartu jela. U dnevnoj karti jela obično se stavlja ponuda novih jela.
Nova jela možete svrstati u dvije grupe i to:

 • Po zahtjevu gosta ili grupe gostiju
 • Po raspoloživim namirnicama

Dnevna karta jela treba da sadrži ime jela, cijenu i gostu se daje uz jelovnik.

Meni karta

Mnogi pod pojmom meni-ja podrazumijevaju da je to jelovnik. Meni je izbor određene skupine jela za određeni obrok koji se sastoji od najmanje tri slijeda: hladno predjelo, juha, mesno jelo ili riba, kolač ili voće. Meni uvijek ima unaprijed utvrđeni broj sljedova i najmanje ih mora biti tri. Meni se tradicionalno piše na jednom listu papira. Gostu se kada sjedne uručuje meni karta uz stalni jelovnik i vinsku kartu.

Na meniju s potrebni da budu slijedeći podaci:

 • Ime ugostiteljskog objekta
 • Ime menija sa informacijama da li je meni predviđen za doručak, ručak ili večeru
 • Dan kada se služi navedeni meni

Primjer:

Restoran Pilpel
Ručak,27.5.2023.g.

Meni
Španjolska juha od češnjaka s jajima

Pureći medaljoni zapečeni sa sirom i pancetom

Biftek na kockice s povrćem

Torta od sira

Crna kava

Važno je napomenuti da se cijene menija uvrštavaju kada su u pitanju prolazni gosti. Za pansionske goste ili goste povodom nekog svečanog događanja nije potrebno navoditi pojedinačne cijene jela.

Cjenik pića i napitaka

Cjenik pića i napitaka sadrži popis alkoholnih, bezalkoholnih pića kao i vina. Gost na ovaj način dobiva uvid u vašu ponudu sa naznačenim cijenama i mjerama za navedenu cijenu. Redoslijed pića i napitaka se formira onako kako odgovara vama.

Osim ovih podataka cjenik je potrebno da sadržava i dodatne informacije:

 • PDV uračunat u cijenu
 • Obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora nalazi se na vidnom mjestu
 • Zabranjeno točenje alkohola osobama mlađim od 18 godina

Naravno kako smo i prethodnom tekstu Dimenzije, izgled jelovnika,cjenika ili karte pića u ugostiteljstvu i zakonske norme naveli, kompletna ponuda (jelovnik, dnevna karta, meni karta, cjenovnik pića i napitaka) se piše na minimalno dva jezika, od čeka je jedan hrvatski a drugi jedan od svjetskih jezika npr. engleskom jeziku.