Minimalni uvjeti koje trebaju ispunjavati ugostiteljski objekti iz skupina “Restorani”, “Barovi”, “Catering objekti” i “Objekti jednostavnih usluga” po vrsti objekta

Restorani

 • blagovaonica
 • prostorija za usluživanje s namještajem prikladnim za duži boravak gostiju
 • kuhinja
 • točionik
 • priručni prostor za čuvanje namirnica i pića
 • konobarska pripremnica (office)

 Gostionica

 •  blagovaonica
 • prostorija za usluživanje s namještajem prikladnim za duži boravak gostiju
 • kuhinja
 • točionik
 • priručni prostor za čuvanje namirnica i pića
 • sobe

 Zdravljak

 •  prostorija za usluživanje gostiju
 • točionik
 • rashladna vitrina za slastice kuhinju ili prostor za pripremanje jela i slastica s odgovarajućim termičkim blokom
 • priručni prostor za čuvanje namirnica i bezalkoholnih pića

 Pečenjarnica

 •  prostorija za usluživanje gostiju s točionikom
 • prostor za pripremanje jela
 • priručni prostor za čuvanje namirnica i pića
 • vlastita dostavna vozila koja udovoljavaju sanitarnim i drugim uvjetima

 Pizzeria

 •  prostorija za usluživanje gostiju
 • točionik
 • prostor za pripremanje jela
 • priručni prostor za čuvanje namirnica i pića
 • vlastita dostavna vozila koja udovoljavaju sanitarnim i drugim uvjetima

 Bistro

 •  prostorija za usluživanje gostiju
 • točionik
 • prostor za pripremanje jela
 • priručni prostor za čuvanje namirnica i pića

 Slastičarnica

 •  prostorija za usluživanje, s niskim stolovima i namještajem za sjedenje (stolicama)
 • prostorija za usluživanje, s niskim stolovima i namještajem za sjedenje (klupama)
 • prostorija za usluživanje s zasebnim pultovima
 • prostorija za usluživanje s visokim stolovima, s visokim barskim stolicama
 • prostorija za usluživanje s visokim stolovima, bezvisokih barskih stolica
 • točionik s rashladnim vitrinama za slastice odnosno sladoled
 • priručni prostor za čuvanje namirnica, slastica i bezalkoholnih pića
 • kuhinja
 • prostor za pripremanje slastica s odgovarajućim termičkim blokom
 • transport slastica se vrši uz ispunjavanje propisanih sanitarnih uvjeta

 Objekt brze prehrane

 •  prostorija za usluživanje, s niskim stolovima i namještajem za sjedenje (stolicama)
 •  prostorija za usluživanje, s niskim stolovima i namještajem za sjedenje (klupama)
 • prostorija za usluživanje, s zasebnim pultovima, svisokim barskim stolicama
 • prostorija za usluživanje, s zasebnim pultovima, bez visokih barskih stolica
 • prostorija za usluživanje s, visokim stolovima, s visokim barskim stolicama
 • prostorija za usluživanje s, visokim stolovima, bez visokih barskih stolica
 • prostor za pripremanje jela
 • točionik
 • priručni prostor za čuvanje namirnica i pića

 Kavana

 •  prostorija za usluživanje gostiju
 • kuhinja
 • prostor za pripremanje slastica, hladnih i jednostavnih toplih jela
 • točionik s izložbenom rashladnom vitrinom za slastice i hladna jela
 • priručni prostor za čuvanje namirnica i pića
 • namještaj prilagođen dužem boravku gostiju

 Noćni klub

 •  odgovarajući uređaji za izvođenje žive glazbe
 • prostorija za usluživanje gostiju s točionikom
 • prostorija za usluživanje gostiju s točionikom, i izložbenom rashladnom vitrinom u točioniku
 • priručni prostor za čuvanje namirnica i pića
 • prostor za ples sukladno kapacitetu ugostiteljskogobjekta
 • garderoba za goste
 • garderoba za izvođače programa s umivaonikom i tuš kupaonicom
 • namještaj prilagođen dužem boravku gostiju

 Noćni bar

 •  odgovarajući uređaji za animir glazbu
 • odgovarajući uređaji za izvođenje žive glazbe
 • prostorija za usluživanje gostiju s točionikom
 • prostorija za usluživanje gostiju s točionikom, i izložbenom rashladnom vitrinom u točioniku
 • priručni prostor za čuvanje namirnica i pića
 • garderoba za goste
 • namještaj prilagođen dužem boravku gostiju

 Disco klub

 •  odgovarajući uređaji za disco glazbu
 • odgovarajući uređaji za izvođenje žive glazbe
 • prostorija za usluživanje gostiju s točionikom
 • prostorija za usluživanje gostiju s točionikom, i izložbenom rashladnom vitrinom u točioniku
 • priručni prostor za čuvanje namirnica i pića
 • garderoba za goste
 • prostor za ples
 • namještaj prilagođen dužem boravku gostiju

 Disco bar

 •  odgovarajući uređaji za disco glazbu
 • plesni podij
 • prostorija za usluživanje gostiju s točionikom
 • prostor za pripremanje i usluživanje sendviča i usluživanje slastica
 • prostor za pripremanje i usluživanje sendviča i usluživanje slastica u sklopu
 • točionik
 • prostor za pripremanje slastica
 • priručni prostor za čuvanje namirnica i pića
 • priručni prostor za čuvanje namirnica i pića u sklopu točionika

 Caffe bar

 •  prostorija za usluživanje gostiju s točionikom
 • prostor za pripremanje i usluživanje sendviča i usluživanje slastica
 • prostor za pripremanje i usluživanje sendviča i usluživanje slastica u sklopu točionika
 • prostor za pripremanje slastica
 • izložbenu rashladnu vitrinu za slastice
 • priručni prostor za čuvanje namirnica i pića
 • priručni prostor za čuvanje namirnica i pića koji može biti u sklopu točionika

 Pivnica

 •  prostorija za usluživanje gostiju
 • točionik s uređajem za točenje piva na krigle
 • prostor za pripremanje jela
 • priručni prostor za čuvanje namirnica i pića

 Buffet

 •  prostorija za usluživanje gostiju s točionikom
 • prostor za pripremanje jela
 • priručni prostor za čuvanje namirnica i pića

 Krčma

 •  prostoriju za usluživanje gostiju s točionikom
 •  prostor za pripremanje jela
 • priručni prostor za čuvanje namirnica i pića

 Konoba

 •  prostorija za usluživanje gostiju s točionikom
 • prostor za pripremanje jela
 • priručni prostor za čuvanje namirnica i pića
 • izvorni namještaj iz kraja u kojem se ugostiteljski objekt nalazi
 • ognjište

 Klet

 •  prostorija za usluživanje gostiju s točionikom
 • prostor za pripremanje jela
 • priručni prostor za čuvanje namirnica i pića
 • izvorni namještaj iz kraja u kojem se ugostiteljski objekt nalazi
 • ognjište

 Pripremnica obroka (catering)

 •  kuhinja
 • prostorija za čuvanje namirnica i pića
 • odgovarajuća dostavna vozila koja ispunjavaju propisane sanitarne i druge uvjete

 Objekt jednostavnih usluga u kiosku ( ili kontejneru)

 •  točionik
 • prostor za pripremanje jela u točioniku
 •  priručni prostor za čuvanje namirnica i pića
 •  dovoljan broj koševa za otpatke s poklopcem za nožno otvaranje
 •  prostorija za usluživanje
 • prostor za usluživanje s točionikom
 •  nadstrešnica
 • otvor za usluživanje s rubnom daskom

 Objekt jednostavnih brzih usluga

 •  točionik
 • prostor za pripremanje jela u točioniku
 • priručni prostor za čuvanje namirnica i pića
 • Prostorija za usluživanje

 Objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu (ili priključnom vozilu)

 •  točionik
 • prostor za pripremanje jela u točioniku
 • priručni prostor za čuvanje namirnica i pića
 • spremnik s dovoljno higijenski ispravne vode
 • dovoljan broj koševa za otpatke s poklopcem na nožno otvaranje
 • prostor za usluživanje

 Objekt jednostavnih usluga u šatoru

 •  prostor usluživanje u dijelu šatora
 • točionik
 • prostor za pripremanje jela u točioniku
 • priručni prostor za čuvanje namirnica i pića
 • spremnik s dovoljno higijenski ispravne vode
 • dovoljan broj koševa za otpatke s poklopcem za nožno otvaranje
 • šator je od vodonepropusnog materijala, stabilan iprostran
 • dovoljan broj stabilnih stolova i klupa za sjedenje
 • dovoljan broj stabilnih stolova i stolica

 Objekt jednostavnih usluga na klupi

 •  za pripremu vrsta i količina jela radna površina klupe je od nehrđajućeg materijala koji se lako čisti i pere, veličine dostatne i pića koja se uslužuju
 • odgovarajući termički blok
 • odgovarajući rashladni uređaj
 • spremnik s dovoljno higijenski ispravne vode
 • dovoljan broj koševa za otpatke s poklopcem za nožno otvaranje
 • natkriven nadstrešnicom od lakog materijala

 Objekt jednostavnih usluga na kolicima (ili sličnim napravama)

 •  radna površina od nehrđajućeg materijala koji se lako čisti i pere veličine dostatne za vrste i količinu jela koja se uslužuju
 • odgovarajući termički blok
 • odgovarajući rashladni uređaj
 • spremnik s dovoljno higijenski ispravne vode
 • koš za otpatke s poklopcem za nožno otvaranje

Hrvatska autohtona kuhinja

Pravilnikom o utvrđivanju posebnog standarda – hrvatska autohtona kuhinja (NN 60/11) omogućeno je ugostiteljskim objektima čija je ponuda uglavnom sastavljena od autohtonih hrvatskih jela, da za svoj objekt ishoduju oznaku posebnog standarda «Hrvatska autohtona kuhinja».
Poseban standard mogu zatražiti slijedeće vrste ugostiteljskih objekata: restoran, gostionica, kavana, krčma, konoba, klet, hotel baština (heritage), hotel i aparthotel.

Pored posebnih minimalnih uvjeta po vrsti ugostiteljskog objekta za normalan i legalan rad ugostiteljskog objekta potrebno je da ispunjavate i slijedeće opće minimalne uvjete.

 Opći minimalni uvjeti

 1.  ugostiteljski objekt je uređen i opremljen, te ima odgovarajuće osoblje, tako da omogućuje racionalno korištenje prostora, nesmetano kretanje gostiju i zaposlenog osoblja, nesmetan prijenos stvari, odgovarajuće čuvanje robe, namirnica i pića, zaštitu zdravlja gostiju i zaposlenog osoblja, te stručno usluživanje gostiju
 2. ugostiteljski objekt ima vidno istaknut natpis s oznakom vrste ugostiteljskog objekta, nazivom pod kojim posluje i tvrtke ugostitelja
 3. uređaji i oprema ugostiteljskog objekta su u ispravnom i funkcionalnom stanju
 4.  ugostiteljski objekt ispunjava uvjete za zaštitu od buke sukladno posebnim propisima
 5. ugostiteljski objekt stalno raspolaže dovoljnim količinama higijenski ispravne vode, koja se osigurava priključkom na javni vodovod
  • ugostiteljski objekt raspolaže dovoljnim količinama higijenski ispravne
   vode, koja se osigurava na drugi način sukladno posebnim propisima
  • ugostiteljski objekt raspolaže dovoljnom količinom higijenski ispravne vode koja se osigurava putem spremnika za vodu
  • otpadne tekućine odvode se iz ugostiteljskog objekta zatvorenim sustavom (javna kanalizacija)
  • otpadne tekućine odvode se iz ugostiteljskog objekta na drugi način
   sukladno posebnim propisima
  • krute otpadne tvari odlažu se u odgovarajuće zatvorene posude za otpatke, te postoje uvjeti za redovito odstranjivanje tih tvari iz ugostiteljskog objekta
 6. ugostiteljski objekt je priključen na javnu električnu mrežu
  • ugostiteljski objekt je opskrbljen električnom energijom na drugi odgovarajući način
  • električno osvjetljenje osigurano je u svim prostorijama ugostiteljskog objekta
  • u ugostiteljskom objektu noću su potpuno osvijetljene sve prostorije i prostori gdje se kreću i borave gosti
  • u ugostiteljskom objektu noću su sve prostorije i prostori gdje se kreću i borave gosti osvijetljene orijentacijskim svjetlom
 7.  ugostiteljski objekt je priključen na javnu telefonsku mrežu
  • ugostiteljski objekt ima osiguran telefonski aparat za potrebe gostiju
 8. ugostiteljski objekt ispunjava uvjete za zaštitu od požara sukladno posebnim propisima
 9. u svim zajedničkim prostorijama ugostiteljskog objekta u kojima borave gosti osiguran je odgovarajući način grijanja prostorija do temperature od najmanje 18,5ºC, uz mogućnost prozračivanja
 10.  u ugostiteljskom objektu visina od poda do stropa (unutarnja visina), odnosno, prosječna unutarnja visina, u prostorijama za boravak, blagovanje i prostorijama za usluživanje gostiju iznosi 2,80 m
  • u ugostiteljskom objektu visina od poda do stropa (unutarnja visina), odnosno, prosječna unutarnja visina, u prostorijama za boravak, blagovanje i prostorijama za usluživanje gostiju iznosi 2,50 m, ugrađen klima uređaj u
   objektu
  • u ugostiteljskom objektu visina od poda do stropa (unutarnja visina), odnosno, prosječna unutarnja visina, u prostorijama za boravak, blagovanje i prostorijama za usluživanje gostiju iznosi 2,50 m, ugrađen klima uređaj u
   prostorijama objekta
 11.  Oprema i pribor za pripremu i usluživanje jela i pića su u vrijeme kada nisu u uporabi zaštićeni od prašine.
 12.  ugostiteljski objekt ima uređen i opremljen zahod za žene i zahod za muškarce i to:
  • zahod za žene koji se sastoji od prostorije u kojoj je zahodska školjka (zahodska kabina) i predprostorija u kojoj je umivaonik,
  •  zahod za muškarce koji se sastoji od prostorije u kojoj je zahodska školjka (zahodska kabina) i predprostorije u kojoj je umivaonik i pisoar koji je od zahodske kabine i umivaonika dijelom odvojen odgovarajućom vizualnom
   pregradom.
  • zahod se sastoji od jedne zahodske kabine, pretprostora s umivaonikom, te pisoara koji je od zahodske kabine i umivaonika dijelom odvojen odgovarajućom vizualnom pregradom
  • u zahodima je besprijekoran red i čistoća, a prostorije su dezinficirane uz mogućnost dobrog prozračivanja prirodnim putem
  • u zahodima je besprijekoran red i čistoća, a prostorije su dezinficirane uz mogućnost dobrog prozračivanja mehaničkim uređajima
  • u neposrednoj blizini ugostiteljskog objekta osigurano korištenje javnog zahoda
  • osigurano korištenje zahoda na plovnom objektu – u vlaku ugostiteljski objekt nema zahod
 13. broj zahodskih kabina i pisoara razmjeran je broju konzumnih mjesta u blagovaonici i/ili prostoriji za usluživanje (sjedećih i stajaćih) i to:
  • do 80 mjesta, jedna zahodska kabina u zahodu za žene, te jedna zahodska kabina u zahodu za muškarce i jedan pisoar u zahodu za muškarce
  • do 160 mjesta, dvije zahodske kabine u zahodu za žene i jedna zahodska kabina u zahodu za muškarce, s predprostorom, u kojoj su dva pisoara
  • do 550 mjesta, tri zahodske kabine u zahodu za žene i dvije zahodske kabine u zahodu za muškarce, s prostorijom u kojoj su tri pisoara
  • više od 550 mjesta, četiri zahodske kabine u zahodu za žene i tri zahodske kabine u zahodu za muškarce, s prostorijom u kojoj su četiri pisoara
 14. na ulazu u zahod su istaknute oznake kojima se uobičajeno označavaju zahod za žene i zahod za muškarce.
  • zahodi imaju visoku zahodsku školjku (školjku sa sjedalom) na ispiranje tekućom vodom.
  • pisoar u zahodu za muškarce je zidna školjka s ispiranjem tekućom vodom, te je postavljen – ograđen tako da se ne vidi izvan prostorije u kojoj se nalazi.
 15. u pretprostoriji zahoda je umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom broj umivaonika razmjeran je broju konzumnih mjesta u blagovaonici i/ili prostoriji za usluživanje (sjedećih i stajaćih) i to:
  • 6 do 160 mjesta – jedan umivaonik u svakoj pretprostoriji (posebno za žene i posebno za muškarce)
  • do 320 mjesta – dva umivaonika u svakoj pretprostoriji (posebno za žene i posebno za muškarce)
  • od 320 mjesta na više – tri umivaonika u svakoj pretprostoriji (posebno za žene i posebno za muškarce)
 16.  podovi u zahodu nisu klizavi, od vodonepropusnog su materijala koji se lako čisti i održava.
  • zidovi u zahodu su do visine l,60 m od poda obloženi propisanim vodonepropusnim materijalom koji se lako se čisti i održava
  • prozori zahoda su od neprozirnog stakla – s mogućnošću zaštite od pogleda izvana, a vrata nisu ostakljena
  • u zahodskoj kabini su osigurani: kuka za vješanje odjeće, naprava za zaključavanje ili zasunjivanje vrata, a u zahodu za žene je i koš za otpatke s poklopcem i polica za odlaganje torbice.
  • u zahodskoj kabini je osiguran toaletni papir, četka za čišćenje zahodske školjke i sredstvo za osvježavanje prostora.
 17.  zahod je pod zajedničkim krovom s ugostiteljskim objektom i nalazi se u neposrednoj blizini prostorije – prostora za usluživanje gostiju.
  • zahod se nalazi izvan zgrade ugostiteljskog objekta, pristup je betoniran – popločen, noću osvijetljen i zaštićen od vremenskih oborina
 18. kuhinja ugostiteljskog objekta kapacitetom odgovara potrebama ponude, odnosno asortimana jela, napitaka, pića i slastica, i broju konzumnih mjesta
  • kuhinja ima odgovarajuće uređaje za termičku obradu hrane, pića i napitaka
  • kuhinja ima odgovarajuće radne površine, prostore i uređaje za pripremu (čišćenje i obradu) namirnica zasebno za ribu, meso, povrće i voće ovisno o ponudi jela, koji se nalaze u kuhinji neposrednoj blizini
   kuhinje
  • kuhinja ima odgovarajuće radne površine, prostore i uređaje za pripremu (čišćenje i obradu) namirnica zasebno za ribu, meso, povrće i voće ovisno o ponudi jela, koji se nalaze u neposrednoj blizini kuhinje
  • kuhinja ima odgovarajuće rashladne uređaje za namirnice, koji se nalaze u kuhinji
  • kuhinja ima odgovarajuće rashladne uređaje za namirnice, koji se nalaze u neposrednoj blizini kuhinje
  • kuhinja ima kuhinjsko posuđe odgovarajuće namjene i kvalitete
  • kuhinja ima odvojene prostore sa sudoperima za pranje crnog i bijelog posuđa s tekućom toplom i hladnom vodom, sudoper za pranje bijelog posuđa ima trodijelno, a za pranje crnog posuđa dvodijelno korito
  • pranje posuđa obavlja se strojno pa je u kuhinji jednodijelni sudoper za svaku od navedenih vrsta posuđa
  • kuhinja ima odvojene manipulativne putove crnog i bijelog posuđa
  • kuhinja ima uređaje za odvod dima, pare i mirisa koji omogućavaju da se u ostalim prostorijama i prostorima ugostiteljskog objekta ne šire emisije (napa s mehaničkim odsisom)
  • kuhinja ima prirodno prozračivanje
  • kuhinja ima mehaničko prozračivanje
  • kuhinja ima klima uređaj
  • u kuhinji su pisana upozorenja o zabrani konzumiranja hrane i pušenja, izložena na vidljivom mjestu
  • u kuhinji ima vatrootporna tkanina za gašenje požara
  • u kuhinji ima koš za otpatke pokraj svake radne površine, s poklopcem na nožno otvaranje
  • u kuhinji ima kutija za prvu pomoć na vidnom i lako dostupnom mjestu
  • radne površine u kuhinji imaju gornju plohu od materijala koji se lako čisti, a površine koje su u dodiru s vodom su od nehrđajućeg materijala
  • umivaonik s tekućom hladnom i toplom vodom, tekući sapun, papirnate ručnike odnosno aparat za sušenje ruku za potrebe osoblja u kuhinji
  • u kuhinji je besprijekoran red i čistoća, osigurani su uvjeti za redovito odstranjivanje otpadaka
  • pod u kuhinji je od vodonepropusnog i neklizajućeg materijala koji se lako čisti i održava, a izljevi su sa sifonom i zaštitnom rešetkom
  • unutarnja visina u kuhinji iznosi 2,80 m
  • unutarnja visina u kuhinji iznosi 2,50 m
  • zidovi kuhinje i prostora za pripremanje i obradu namirnica i pranje posuđa, do visine l,80 m od poda, obloženi su propisanim vodonepropusnim materijalom koji se lako čisti i održava
  • prozori i otvori u kuhinji zaštićeni su od ulaska insekata.
 19.  prostor za pripremanje jela ima odgovarajući termički blok
  • prostor za pripremanje jela ima radnu površinu za pripremu (čišćenje i obradu) namirnica zasebno za ribu, meso, povrće i voće, ovisno o ponudi jela
  • prostor za pripremanje jela ima dvodijelni sudoper za pranje posuđa, s tekućom toplom i hladnom vodom
  • u prostoru za pripremanje jela pranje posuđa obavlja se strojno pa je osiguran jednodijelni sudoper s tekućom toplom i hladnom vodom
  • u prostoru za pripremanje jela kuhinjsko posuđe je odgovarajuće namjene i
   kvalitete
  • u prostoru za pripremanje jela osiguran je odvod dima, pare i mirisa dovoljnog kapaciteta ozračivanja (napa s mehaničkim odsisom) izveden iznad termičkog bloka
  • u prostoru za pripremanje jela osigurano je prirodno prozračivanje
  • u prostoru za pripremanje jela osigurano je mehaničko prozračivanje
  • u prostoru za pripremanje jela osiguran je klima uređaj
  • u prostoru za pripremanje jela su pisana upozorenja o zabrani konzumiranja hrane i pušenja, izložena na vidljivom mjestu
  • U prostoru za pripremanje jela ima vatrootporna tkanina za gašenje požara
  • u prostoru za pripremanje jela ima koš za otpatke pokraj svake radne površine, s poklopcem na nožno otvaranje
  • u prostoru za pripremanje jela ima kutija za prvu pomoć na vidnom i lako dostupnom mjestu
  • pod je od vodonepropusnog i neklizajućeg materijala koji se lako čisti i održava, a izljevi su sa sifonom i zaštitnom rešetkom
  • unutarnja visina u prostoru za pripremanje jela iznosi 2,80 m
  • unutarnja visina u prostoru za pripremanje jela iznosi 2,50 m
  • zidovi prostora za pripremanje i obradu namirnica i pranje posuđa, do visine l,80 m od poda, obloženi su propisanim vodonepropusnim materijalom koji se lako se čisti i održava
 20. blagovaonica je opremljena namještajem prikladnim za blagovanje
  • prostorija za usluživanje ima namještaj prikladan za duži ili kraći boravak gostiju
  • prostorija za usluživanje ima točionik sa šankom, te prostor za pripremanje jela
  • prostor za pripremanje jela u prostoriji za usluživanje opremljen je opremom sukladno složenosti pripremanja jela
  • prostor za usluživanje na otvorenom ima namještaj prikladan za duži ili kraći boravak gostiju
  • prostor za usluživanje na otvorenom ima točionik sa šankom, te prostor za pripremanje jela
  • prostor za usluživanje na otvorenom opremljen je opremom sukladno složenosti pripremanja jela
 21. blagovaonica je dovoljno prostrana i ima potreban broj stolova i stolica
  • blagovaonica ima dobro ozračivanje i osvjetljenje
  • blagovaonica ima dovoljan broj vješalica za odlaganje težih odjevnih predmeta gostiju prema broju konzumnih mjesta
  • garderoba je smještena izvan blagovaonice i odgovarajuće je čuvana
  • u garderobi je istaknuta obavijest gostima da se stvari odložene u garderobi ne čuvaju
  • pod u blagovaonici je od vodonepropusnog i neklizajućeg materijala koji se lako se čisti i održava
  • prostorija za usluživanje gostiju je dovoljno prostrana i ima potreban broj stolova – konzumnih pultova, te stolica – klupa
  • prostorija za usluživanje gostiju ima dobro ozračivanje i osvjetljenje
  • pod u prostoriji za usluživanje gostiju je od vodonepropusnog i neklizajućeg materijala koji se lako se čisti i održava
  • prostor za usluživanje na otvorenom je dovoljno prostran i ima potreban broj stolova i stolica
  • prostor za usluživanje na otvorenom je dovoljno prostran i ima potreban broj stolova i klupa
  • prostor za usluživanje na otvorenom je dovoljno prostran i ima potreban broj konzumnih pultova
 22. stolovi na kojim se uslužuju gosti imaju površinu koja se lako čisti
  • stolovi na kojim se uslužuju gosti imaju neoštećen, čist stolnjak
  • stolovi na kojim se uslužuju gosti imaju podložak za posluživanje ispred svakog konzumnog mjesta
  • ugostiteljski objekt ima papirnate ubruse od upijajućeg materijala
  • ugostiteljski objekt ima platnene ubruse
  • ugostiteljski objekt ima pribor za jelo (žlice, noževi, vilice i dr.) od nehrdajućeg materijala
 23. prostorija za čuvanje namirnica i pića je odvojena od kuhinje, dovoljno je zračna i opremljena je odgovarajućim ormarima s pretincima ili policama za smještaj namirnica i pića
  • prostorija za čuvanje namirnica i pića je odvojena od prostora za pripremanje namirnica, dovoljno je zračna i opremljena je odgovarajućim ormarima s pretincima ili policama za smještaj namirnica i pića
  • prostorija za čuvanje namirnica i pića je opremljena rashladnim komorama i hladnjacima odgovarajućeg kapaciteta, kojima se omogućava odvojeno čuvanje namirnica različitog porijekla
  • prozori prostorije za čuvanje namirnica i pića zaštićeni su od mogućnosti ulaska insekata
  • priručni prostor za čuvanje namirnica i pića smješten je neposredno uz prostoriju za pripremanje jela i napitaka
  • priručni prostor za čuvanje namirnica i pića smješten je neposredno uz prostoriju za usluživanje gostiju
 24.  ugostiteljski objekt ima točionik odgovarajuće površine
  • u ugostiteljskom objektu točionik je funkcionalna cjelina u zasebnoj prostoriji
  • u ugostiteljskom objektu točionik se nalazi u prostoru u neposrednoj blizini blagovaonice
  • u ugostiteljskom objektu točionik se nalazi u neposrednoj blizini prostorije za usluživanje gostiju
  • u ugostiteljskom objektu točionik se nalazi u neposrednoj blizini prostora za usluživanje gostiju na otvorenom
  • u ugostiteljskom objektu točionik je samostalna funkcionalna cjelina u prostoriji za usluživanje gostiju
  • u ugostiteljskom objektu točionik je samostalna funkcionalna cjelina u prostoru za usluživanje gostiju
  • u ugostiteljskom objektu točionik je samostalna funkcionalna cjelina u prostoru za usluživanje gostiju na otvorenom
  • točionik ima miješalicu s toplom i hladnom vodom i odvodom, uređaje i opremu za odlaganje pića i napitaka, rashladne uređaje za pića, odgovarajući šank s radnom plohom od nehrđajućeg materijala koji se lako čisti i
   dvodijelni sudoper
  • točionik ima jednodijelni sudoper i stroj za pranje čaša sudoper i stroj za pranje čaša su smješteni izvan točionika u neposrednoj blizini koja s točionikom čini funkcionalnu cjelinu
  • točionik ima termički blok, radnu površinu za obradu namirnica, uređaj za odvođenje pare, dima i mirisa, dovoljnog kapaciteta ozračivanja ili djelotvorno prirodno ozračivanje, dvodijelni sudoper za pranje posuđa s
   tekućom toplom i hladnom vodom i rashladni uređaj za hladna jela i slastice
  • točionik ima termički blok, radnu površinu za obradu namirnica, djelotvorno prirodno ozračivanje, dvodijelni sudoper za pranje posuđa s tekućom toplom i hladnom vodom i rashladni uređaj za hladna jela i slastice
  • točionik ima šank s visokim stolicama
  • točionik ima šank bez visokih stolica
  • šank je od materijala koji se lako čisti
  • točionik ima espreso aparat
 25.  ugostiteljski objekt na svakom stolu ima jelovnik i kartu pića
  • ugostiteljski objekt ima dovoljan broj jelovnika i karti pića, sukladan učestalosti narudžbi
  • ugostiteljski objekt ima istaknut jelovnik i kartu pića na šanku
  • jelovnik i karta pića izloženi su na ulazu ugostiteljskog objekta na prikladan način
  • u jelovniku su navedena jela i slastice, a u karti pića, pića i napici, te njihove cijene s porezom
  • jelovnik i karta pića ispisani su na hrvatskom i jednom svjetskom jeziku
 26.  osoblje zaposleno na poslovima usluživanja u ugostiteljskom objektu poznaje jedan strani jezik
  • osoblje ugostiteljskog objekta zaposleno na poslovima rukovanja živežnim namirnicama, poslovima pripremanja i usluživanja jela, udovoljava stručnim i zdravstvenim uvjetima propisanim posebnim propisima
  • osoblje ugostiteljskog objekta je uredno, čisto i primjereno odjeveno
  • ugostiteljski objekt za zaposleno osoblje ima: garderobu, te odgovarajući broj prostorija za osobnu higijenu osoblja (zahoda,tuš-kupaonica).
  • u garderobi (odgovarajućoj prostoriji) za svaku zaposlenu osobu ima garderobni ormarić s ključem
  • za osoblje koje radi na pripremanju i usluživanju jela osiguran je dvodijelni garderobni ormarić
  • ugostiteljski objekt ima zahod za zaposleno osoblje s jednom zahodskom kabinom i predprostorom s umivaonikom s tekućom toplom i hladnom vodom (5 zaposlenih osoba)
  • ugostiteljski objekt ima jedan zahod za žene s predprostorom s umivaonikom s tekućom toplom i hladnom vodom i jedan zahod za muškarce s pisoarom i predprostorom s umivaonikom s tekućom toplom i hladnom vodom, te jednu tuš-kupaonicu (6-15 zaposlenih osoba u jednoj smjeni)
  • ugostiteljski objekt ima jedan zahod za žene s predprostorom s umivaonikom s tekućom toplom i hladnom vodom i jedan zahod za muškarce s pisoarom i predprostorom s umivaonikom s tekućom toplom i hladnom vodom, te jednu tuš-kupaonicu za žene i jednu tuš-kupaonicu za muškarce (više od 15 zaposlenih osoba u jednoj smjeni)
  • zahodi za zaposleno osoblje su smješteni tako da im osoblje može prići ne prolazeći prostorijama i prostorima namijenjenim gostima ugostiteljskog objekta
  • ugostiteljski objekt ima blagovaonicu za blagovanje zaposlenog osoblja (preko 20 zaposlenih osoba u jednoj smjeni)
  • ugostiteljski objekt ima poseban prostor za blagovanje zaposlenog osoblja (preko 20 zaposlenih osoba u jednoj smjeni)