Sanitarna iskaznica: tko i zašto mora imati taj dokument?

Prema Zakonu o zaštiti od zaraznih bolesti (NN 79/07) zdravstveni nadzor se provodi nad osobama koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji ili prometu, a koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir sa hranom, te predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom,odnosno pitkom vodom
Zdravstveni pregled i parazitološka pretraga stolice obavlja se jedan put godišnje, a mikrobiološka pretraga stolice dva puta godišnje.

Tko plaća sanitarnu knjižicu

Poslodavac je u obvezi snositi troškove (cc 200 KN) Vašeg sanitarnog pregleda i izdavanja sanitarne iskaznice po zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, čl.35. U slučaju da sanitarna inspekcija zatekne uposlenika bez validne sanitarne knjižice kaznu plaća poslodavac.

Novčana kazna

Novčane kazne za pravnu osobu ako primi u radni odnos osobu bez prethodno obavljenog zdravstvenog pregleda su velike, i kreću se u vrijednosti od 30.000,00 KN do 80.000,00 KN.

Postupak dobivanja ili produžavanja sanitarne iskaznice.

Pojedinac osobno ili predstavnik firme u ime onih kojima je potrebno, treba donijeti u Zavod (na epidemiologiju) slijedeće podatke o osobi kojoj treba sanitarna iskaznica:

 • ime i prezime,
 • JMBG,
 • zanimanje,
 • adresu stanovanja,
 • podatke o poslodavcu (ako ga ima): naziv, adresa, te registarski ili matični broj firme.

Nakon što to donese, onaj koji želi sanitarnu iskaznicu dobit će kutijicu u koju treba staviti uzorak stolice i s time doći na mikrobiologiju Zavoda (ne zaboravite ponijeti Uputnicu). Nakon 3 (tri) dana rezultati analize stolice biti će gotovi, tako da možete preuzeti sanitarnu iskaznicu, nakon obavljenog liječničkog pregleda(naravno, ako je nalaz uredan).

Također je potrebno sa sobom ponesite uplatnicu kojom dokazujete da ste uplatili traženi iznos. Na sanitarnoj iskaznici biti će upisan datum ponovnog pregleda. Nakon toga, sanitarna iskaznica je pohranjena kod pravne odnosno fizičke osobe kod koje je pregledana osoba uposlena.
Ovaj zdravstveni pregled osoba se obavlja prije stupanja u radni odnos te svakih šest mjeseci odnosno jednom godišnje tijekom uposlenja ovisno o poslu koji osoba obavlja.
Cijena ponovnog zdravstvenog pregleda je ista, ali umanjena za vrijednost sanitarne iskaznice.

Tečaj higijenskog minimuma

Pored sanitarne iskaznice potrebno je da imate i završen tečaj o higijenskom minimumu. Sanitarna inspekcija osim vaše sanitarne iskaznice, zahtijevati će i dokaz o položenom Tečaju higijenskog minimuma, kojeg obavljate u istoj instituciji.

Prema Pravilniku o načinu stjecanja osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica  obavlja se “Tečaj higijenskog minimuma“.

Tečajevi se održavaju prema osnovnom i proširenom programu.

Tečaj po osnovnom programu pohađa se prije početka rada, a po proširenom programu tijekom obavljanja određenih poslova odnosno djelatnosti s namirnicama.

Osnovni program obuhvaća slijedeće teme:

 • Osobna higijena
 • Osnovni pojmovi o širenju, sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti
 • Trovanje hranom
 • Higijena namirnica i prostorija za proizvodnju, promet i čuvanje namirnica
 • Higijena okoline
 • Sanitarni propisi
 • Prva pomoć

Prošireni program uz gore navedene, a ovisno o poslovima koje polaznici tečaja obavljaju, obuhvaća i slijedeće teme:

 • Osnovni pojmovi o širenju, sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti
 • Higijena namirnica i prostorija za proizvodnju, promet i čuvanje namirnica
 • Higijena vode za piće, postrojenja i uređaja za preradu i distribuciju vode u javnom vodosnadbjevanju

Pohađanje tečaja po navedenom programu dužan je osigurati poslodavac na način da svake četvrte godine od posljednje provjere znanja upućuje djelatnike na tečajeve, a u svrhu unapređenja sanitarno-higijenskih uvjeta rada u proizvodnji i prometu namirnica.

Po završetku tečaja obavlja se usmena provjera znanja polaznika pred ispitnom komisijom. Provjeri znanja može pristupiti samo onaj polaznik koji je redovito pohađao nastavu.
Polazniku tečaja koji je postigao uspjeh na provjeri znanja izdaje se potvrda.

Cijena je cc 300,00 KN (bez PDV-a) za osnovni tečaj po polazniku i cc 350,00 KN(bez PDV-a) za prošireni tečaj po polazniku. U slučaju da polaznik ne zadovolji prvi put na ispitu, može mu pristupiti još dva puta uz naknadu od 60,00 KN (bez PDV-a).