Zakon o zaštiti od buke u ugostiteljskim objektima je često tražen pojam, kako od ugostitelja tako i od građana koji žive u blizini takvih objekata.

Najveći broj pritužbi i konkretnih prijava ugostiteljskih objekata zbog preglasne glazbe i generalno buke događa se u večernjim satima ljetnih mjeseci. Rijetko se koji ugostitelj s kojim smo imali priliku razgovarati nije susreo sa pritužbama na buku, posebno ako im se lokali nalaze u prizemlju stambene zgrade.

Stanarima zgrada u čijem se prizemlju nalazi lokal ili bar, nije lako podnositi činjenicu da im njihov mir i tišinu remeti glazba ili žamor gostiju.

U nastavku pročitajte koji nivo buke je propisan u ugostiteljskim objektima i kako ga mjeriti.

Što je to buka?

Buka je svaki neželjeni zvuk čiji nivo prekoračuje dozvoljene nivoe propisane zakonom s obzirom na izvor, vrijeme i mjesto gdje nastaje.

Mjerenjem buke utvrđuje se stanje i potencijalno prekoračenje dopuštene razine koja je propisana. Mjerenje se izvršava za potrebu minimalnih tehničkih uvjeta u ugostiteljstvu, turizmu i ostalim sličnim djelatnostima.

Indikator buke je akustična veličina za opis buke okoliša koja je povezana sa štetnim učincima buke. Dijeli se na:

 • Lden (indikator buke za dan-večer-noć odnosno za ukupno smetanje izazvano bukom)
 • Lday (indikator dnevne buke)
 • Levening (indikator večernje buke)
 • Lnight (indikator noćne buke)

Prije samog mjerenja buke, potrebno je točno znati za koju je svrhu potrebno mjerenje i u kojem vremenskom periodu (jutro-dan-večer). Prostor u kojem će se sprovesti mjerenje nužno je što bolje zračno i udarno izolirati. Na taj način svi izvori buke su na jednom mjestu i moguće je utjecati na njih ako je potrebno.

Uređaje za atest buke možete nabaviti kod pravnih osoba certificiranih za prodaju ovakve vrste proizvoda. Cijena se kreće oko 2000 kn.

Primjeri uređaja za mjerenje razine buke:

 • Brüel & Kjar 2260
 • PCE-999
 • PCE-318
 • PCE-322
 • PCE-353
 • SoundPro

Buka u vanjskom prostoru

Zona ugostiteljsko turističke namjene uključujući hotele, turističko naselje, kamp, ugostiteljski pojedinačni objekti s pratećim sadržajima:

Najviše dopuštene ocjenske razine buke LR,Aeq / dB(A)

Lday Levening Lnight Lden
65 65 55 67

Ugostiteljski objekti mogu u zatvorenom prostoru izvoditi glazbu najviše razine od 65 dB(A).

S obzirom da je u ugostiteljskim objektima smanjenje dopuštene razine buke bilo jedan od pandemijskih mjera i da se propisi ponekad mjenjaju i ovisno o sezoni, potrebno je da budete u toku i pratite potencijalne izmjene zakona.

Nadzor nad primjenom zakona o zaštiti od buke u ugostiteljskim objektima

Nadzor nad primjenom zakona obavljaju sanitarni inspektori Ureda državne uprave i gradskih ureda kao i sanitarni inspektori Ministarstva zdravstva.

Prilikom inspekcijskoga nadzora sanitarni inspektori ovlašteni su da:

 1. Narede akustička mjerenja pravnim i fizičkim osobama koje koriste izvore buke
 2. Narede poduzimanje propisanih utvrđenih mjera za zaštitu od buke
 3. Zabrane uporabu izvora buke dok se ne poduzmu mjere zaštite od buke
 4. Zabrane obavljanje djelatnosti i ostalih aktivnosti koje zbog buke ometaju javni mir
 5. Zabrane obavljanje djelatnosti, odnosno drugih aktivnosti ako nemaju rješenje kojim se utvrđuje da su provedene mjere zaštite od buke
 6. Zabrane uporabu izvora buke koji nisu navedeni u rješenju o provedenim mjerama zaštite od buke

Za kršenje zakona, predviđene su novčane kazne u iznosu od 5.000,00 do 80.000,00 kuna.

Izvor: Zakon o zaštiti od buke