Prvi dio teksta o postupku kategorizacije za restorane i ugostiteljske lokale pročitajte na linku: Kako kategorizirati restoran po propisanim Europskim standardima (I dio)

II dio

Centrala za kategorizacije restorana

Svi zahtjevi za kategorizaciju se podnose Centrali za kategorizaciju restorana. Ona odlučuje o tome koja će domaća komisija izvršiti pregled objekta za koji je podnijet zahtjev, ocjenu i bodovanje upitnika. Konačnu kategorizaciju će na prijedlog domaće komisije izvršiti Centrala.

Kategorizacija – zahtjev i njegovo razmatranje

Vlasnik objekta traži od Centrale ili od predstavništva Europske privredne komore za trgovinu, zanatstvo i industriju EEIG u svojoj zemlji upitnik za kategorizaciju restorana i ugostiteljskih lokala. Sa ispunjenim upitnikom vlasnik lokala podnosi zahtjev za uvrštavanje u željenu kategoriju i usuglašava se sa standardom za kategorizaciju.
Na osnovu podataka vlasnika lokala i razgledanja objekta domaća komisija sačinjava prijedlog. Centrala za kategorizacije restorana i ugostiteljskih lokala uvrštava ga najkasnije u roku od tri mjeseca poslije podnošenja zahtjeva u odgovarajuću kategoriju. Ova odluka se priopćava u pismenoj formi vlasniku lokala. Izrada certifikata se vrši u Centrali u Briselu.

Razmatranje prigovora

Vlasnik lokala može da u roku od četiri nedjelje poslije dostavljanja odluke preporučenim pismom uloži prigovor Centrali protiv uvrštavanja ili neuvrštavanja, uz navođenje razloga i konkretnog zahtjeva. Prigovor protiv rješenja o kategorizaciji se podnosi Centrali koja preispituje izvršenu kategorizaciju i u roku od četiri nedjelje donosi konačnu odluku. Sudska nadležnost je u Briselu.

Viša kategorizacija na osnovu posebnih usluga

Restorani i ugostiteljski lokali koji svojim gostima nude usluge i udobnosti koji u znatnoj mjeri premašuju kriterije za kvalifikaciju u kategoriju sa 5 zvjezdica mogu da u amblem sa zvjezdicama dobiju dodatak „luksuz“ (de luxe).
Lokali koji se nalaze između dvije kategorije, u principu se uvrštavaju u nižu kategoriju. Na osnovu posebnih dodatnih usluga (npr. hostesa za čuvanje djece, prostorije za boravak pasa i slično) može se izvršiti viša kategorizacija. © European Economic Chamber of Trade, Commerce and Industry (EEIG) Brussels

Zahtjev

European Economic Chamber of Trade, Commerce and Industry Europskoj privrednoj komori EEIG za kategorizaciju restorana i ugostiteljskih lokala
___________________________________________________________________________
Molimo da ispunite anketni formular i da ga dostavite zajedno s prospektima prospektima restorana kao i jelovnikom i kartom pića lokala podnosioca zahtjeva

Europskoj privrednoj komori Pečat firme
European Economic Chamber EEIG podnosioca zahtjeva:
Centrala za kategorizaciju restorana
Rue Abbé Cuypers, 3
B-1040 Brüssel
Belgien
Ime restorana: …………………………………………………………………………………………………………..
Adresa lokala: …………………………………………………………………………………………………
Tel. br.: ……………………………. Fax br.: ………………………………………..
Internet: ……………………………. E-Mail: …………………………………………
Vlasnik/ca dozvole za rad u ugostiteljstvu: …………………………………………………………………
Ime menadžera/ke: …………………………………………………………………………………..
…… stolova za ukupno: …… osoba; prijavljeno osoblje za posluživanje(uklj. učenike na
praksi): …….
od toga …… ljeti, …… zimi……….; broj osoblja u kuhinji: …….
lokal u gradu rad cijele godine cjelodnevni rad
lokal na selu              rad ljeti ručak
rad zimi                       večernji lokal
Eventualna dosadašnja nacionalna hotelska kategorija ……. zvjezdice
Kategorija koja se traži na osnovu ispunjenog anketnog formulara: ……. zvjezdice
……………………………………………………. ………………………………………………………..
datum potpis

Zahtjev je pravno obavezujući. U slučaju odustajanja od kategorizacije mora se platiti taksa za storniranje u visini od 50% troškova za kategoriju navedenu u zahtjevu.

Dodatak:
Restoranima i ugostiteljskim lokalima se preporučuje da budu prisutni na internetu sa svojom web stranicom na kojoj se vidi vanjski izgled lokala, izgled sale za ručavanje kao i jelovnik i karta pića.
© European Economic Chamber of Trade, Commerce and Industry (EEIG) Brussels

Troškovi kategorizacije

Kategorija Prva kategorizacija Godišnja obnova
___________________________________________________________________________
*- Kategorija € 490,– € 150,–
**- Kategorija € 560,– € 170,–
***- Kategorija € 700,– € 190,–
****- Kategorija € 910,– € 210,–
*****- Kategorija € 1.190,– € 230,–
de luks-kategorija € 1.470,– € 250,–
___________________________________________________________________________
plus troškovi putovanja i naknada po satu za rad eksperta.

Za „Europski standard za restorane“ plaća se zaštitna taksa od € 5,- po primjerku, koja se po provedenoj kategorizacije knjiži u korist podnosioca zahtjeva.