Temu  “Papiri potrebna za otvaranje ugostiteljskog obrta” već smo obradili u jednom od ranijih testova. Ovo su propisana pravila za ugostitelje i svakako predlažemo da se informirate o njima i pridržavate istih.

 • Na ulazu u ugostiteljski objekt vidno istaknuti:

a) tvrtku te vrstu i kategoriju objekta,
b) radno vrijeme ugostiteljskog objekta sukladno propisanom radnom vremenu;

 • Pružati isključivo ugostiteljske usluge koje su predmet poslovanja sukladno odobrenju za rad;
 • Onemogućiti iznošenje pića i napitaka radi konzumiranja izvan zatvorenih prostora ugostiteljskog objekta koji ispunjava uvjete za rad noću
 • Istaknuti cjenik usluga i pridržavati se navedenih cijena. Cjenike staviti na raspolaganje gostima u dovoljnom broju primjeraka;
 • U ugostiteljskim objektima u kojima se gostima nude topla i hladna jela, jelovnici i karte pića moraju biti izloženi na ulazu ugostiteljskog objekta na prikladan način – ispisani na lokalnom i najmanje jednom svjetskom jeziku te imati dovoljan broj jelovnika i karti pića sukladno učestalosti narudžbi;
 • Knjiga žalbe u Hrvatskoj, kao dokument nije više na snazi, a umjesto nje dužni ste istaknuti obavijest o prigovoru. Sve informacije o novom zakonu možete pročitati na linku: Knjiga žalbe postaje nevažeći dokument, od sada na snazi – Obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora
 • Osvježavajuća bezalkoholna gazirana pića usluživati iz originalnih pakiranja kojima se osigurava očuvanje kvalitete proizvoda do trenutka potrošnje
 • Voditi računa da objekt glede uređaja i opreme udovoljava minimalno-tehničkim uvjetima, tj. održavati ga u stanju u kojemu mu je odobreno obavljanje djelatnosti;
 • Održavati higijenu u sanitarnom čvoru (osigurati tekući sapun, papirnate ubruse i toaletni papir, osvježivač prostora)
  – oprema zahoda: oznaka zahoda, polica ispod ogledala, posuda za otpatke, naprava za zaključavanje, kuka za vješanje odjeće, zahodska četka, polica za odlaganje torbice unutar ženskog zahoda;
 • Osigurati toplu vodu na točioniku;
 • U prostorijama u kojima borave gosti osigurati odgovarajući način grijanja do temperature od najmanje 18,5 C;
 • Osigurati sanitarne knjižice (za vlasnika i sve zaposlene) sa uredno obavljenim zdravstvenim pregledom
 • Vlasnik i svi zaposleni moraju imati položen ispit iz higijene namirnica (tzv.higijenski minimum)

– u objektima koji uslužuju samo pića i napitke – svijetla pamučna košulja i pregača,
– u objektima u kojima se uslužuje i hrana – svijetla pamučna košulja i tamne hlače ili suknja;

 • Posjedovati u objektu uvjerenja o ispravnosti oruđa za rad izdana od ovlaštene ustanove (rok valjanosti uvjerenja 2 godine);
 • Sve zaposlene radnike prijaviti nadležnom fondu mirovinskog osiguranja;
 • Pisanim putem obavijestiti nadležni ured  o prestanku obavljanja djelatnosti u ugostiteljskom. objektu u roku od osam dana od nastale promjene;
 • Gostima mlađim od 18 godina zabranjeno je usluživanje odnosno konzumiranje alkoholnih pića u ugostiteljskom. objektu

U vašem je interesu da se navedenog pridržavate jer su kazne za povrede propisa vrlo visoke, a učestalo ponavljanje istih djela dovodi do privremenog ili trajnog
oduzimanja odobrenja za rad.