Ako vodite bar zaboravite na luksuz drugih ljudi koji nakon završetka radnog dana spreme svoje stvari i bezbrižno idu doma.
No ako napravite dobru organizaciju poslovanja povećavate mogućnost da odete doma s osmjehom na licu jer ste ostvarili profit, gosti su zadovoljni a posao teče glatko.

U ovom blogu podijelit ću s Vama važne informacije koje će vam pomoći da uspješno vodite bar.

Osnovni elementi za uspješno vođenje bara

Iako je vođenje bara kompleksan posao, moguće je izdvojiti osnovne segmente za uspješno poslovanje. To su prije svega: rad u skladu sa zakonskim regulativama, izrada poslovnog plana, organizacija zaposlenika i menadžera, poštivanje odgovarajućih kriterijima za higijenu i zdravlje, odabir dobavljača robe za vaš bar, briga o gostu, praćenje uspješnosti poslovanja kroz dnevne, mjesečne i godišnje izvještaje te marketing za vaš bar.

Rad u skladu s propisanim zakonom za ugostiteljstvo

Pravilnik o poslovanju barova gdje se rukuje s hranom i alkoholom je strogo reguliran propisima, s toga morate biti u punom skladu sa zakonom.

 Ugostitelj je, u obavljanju ugostiteljske djelatnosti, dužan:

 1. Vidno istaknuti na ulazu u ugostiteljski objekt odnosno u ulazu ugostiteljskog objektasmještenog u građevini zaštićenoj kao kulturno dobro, na propisani način, natpis s oznakom vrste ugostiteljskog objekta, odnosno vrste i kategorije ugostiteljskog objekta, posebnog standarda, oznake kvalitete utvrđene rješenjem nadležnog ureda odnosno Ministarstva turizma
 2. Vidno istaknuti na ulazu u objekt obavijest o radnom vremenu, radnim odnosno neradnim danima, pridržavati se istaknutog radnog vremena, te se pridržavati propisanog radnog vremena. Ugostitelj sam utvrđuje radno vrijeme svog ugostiteljskog objekta koje mora biti u skladu s propisanim radnim vremenom;
 3. Utvrditi normative o utrošku namirnica za pojedino jelo, piće i napitak, pružiti usluge u količinama i kakvoći sukladno normativima, te na zahtjev normativ predočiti gostu. Ukoliko se u inspekcijskom nadzoru utvrdi da je ugostitelj istodobno gostima predočio više od jednog normativa, koji su različiti za istu uslugu, tada će se smatrati da ugostitelj nema utvrđen normativ;
 4. Vidno istaknuti cijene usluga koje se nude, na način dostupan gostima i pridržavati se istaknutih cijena, te cjenike staviti na raspolaganje gostima u dovoljnom broju primjeraka. Ukoliko se u inspekcijskom nadzoru utvrdi da je ugostitelj istodobno gostima predočio više od jednog cjenika, koji su različiti za istu uslugu, tada će se smatrati da ugostitelj nema cjenik usluga koje nudi. Restorani i slični objekti koji poslužuju hranu moraju na svakom stolu imati jelovnik i kartu pića ako se gosti uslužuju za stolom. Iznimno, ugostiteljski objekti vrste restoran i gostionica mogu imati dovoljan broj jelovnika i karti pića sukladno učestalosti narudžbi, ili na svakom stolu mora biti jelovnik i karta
  pića.

  1. Ugostiteljski objekti u kojima se gosti uslužuju za šankom točionika, moraju imati istaknut jelovnik i kartu pića na šanku. U ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i „Barovi“, u kojima se gostima nude topla i hladna jela, jelovnici i karte pića moraju biti izloženi na ulazu ugostiteljskog objekta na prikladan način. U jelovniku se navode jela i slastice, a u karti pića, pića i napici, te njihove cijene s porezom. Pored navedenog, prema Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi, u cjenicima odnosno jelovnicima mora se istaknuti obavijest i o vođenju knjige žalbe i mjestu gdje se nalazi na jezicima na kojima su sastavljeni. Jelovnik i karta pića ispisuju se na hrvatskom i najmanje jednom svjetskom jeziku. Jelovnik i karta pića obavezno se stavljaju na uvid gostu prije preuzimanja narudžbe. Jela, slastice, pića i napici, navedeni u jelovniku i karti pića moraju se uslužiti, ako ih gost zahtjeva;
 5. Izdati gostu račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu s naznakom vrste, količine i cijene pruženih usluga, odnosno odobrenog popusta putem fiskalne blagajne.
 6. Onemogućiti iznošenje pića i napitaka radi konzumiranja izvan zatvorenih prostoraugostiteljskog objekta iz skupine «Barovi» koji ispunjavaju uvjete za rad noću (noćni klub, noćni bar, disco klub) i rade od 21,00 do 6,00 sati.
 7. Knjiga žalbe u Hrvatskoj, kao dokument nije više na snazi, a umjesto nje dužni ste istaknuti obavijest o prigovoru. Sve informacije o novom zakonu možete pročitati na linku: Knjiga žalbe postaje nevažeći dokument, od sada na snazi – Obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora
 8.  Pisanim putem obavijestiti nadležni ured odnosno Ministarstvo turizma o prestanku obavljanja djelatnosti u ugostiteljskom objektu, u roku od osam dana od nastale promjene. Ova obveza odnosi se na trajni prestanak obavljanja ugostiteljske djelatnosti tj. ne odnosi se npr. na prestanak sezonskog obavljanja ugostiteljske djelatnosti, ili prestanak obavljanja djelatnosti za vrijeme privremene obustave;
 9.  Za obavljanje ugostiteljske djelatnosti moraju biti ispunjeni uvjeti koji se odnose na higijenu i zdravstvenu ispravnost hrane, kao i obveze subjekata koji se bave ugostiteljskom djelatnošću glede higijene i zdravstvene ispravnosti hrane, te ostali zdravstveni uvjeti za rad sukladno posebnim propisima.
  1. Odredbom Zakona o hrani propisano je da su se subjekti u poslovanju s hranom moraju uspostaviti i provoditi redovite kontrole higijenskih uvjeta u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane, osim na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, u svakom objektu pod njihovom kontrolom, provedbom preventivnog postupka samokontrole, razvijenog u skladu s načelima sustava HACCP-a);
 10.  Ugostitelj, koji u ugostiteljskom objektu pruža usluge naturistima dužan je, uz naziv vrste ugostiteljskog objekta, istaknuti i oznaku da se u tom objektu pružaju usluge naturistima . Predstavničko tijelo može odrediti prostore na kojima se pružaju usluge naturistima.
 11. Prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u komercijalnom poslovanju, ugostitelj ne smije koristiti oznaku propisane vrste i kategorije ugostiteljskog objekta, posebnog standarda, odnosno oznake kvalitete koja nije utvrđena rješenjem nadležnog ureda odnosno Ministarstva
 12. Zabranjeno je neposredno ili posredno, putem javnih glasila, interneta, promidžbenim materijalima i sl. oglašavati i/ili reklamirati pružanje ugostiteljskih usluga, odnosno objekata u kojima se pružaju te usluge, bez ispunjavanju uvjeta propisanih Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti za pružanje tih usluga
 13. Ugostitelj ne smije pružati ugostiteljske usluge koje nisu utvrđene rješenjem nadležnog
  ureda 
  odnosno Ministarstva. Iznimno, ugostitelj može povremeno (za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i sl.) izvan svoga ugostiteljskog objekta obavljati ugostiteljsku djelatnost, ali uz prethodnusuglasnost sanitarnog inspektora o ispunjenju sanitarnih uvjeta
 14. Ugostitelj ne smije usluživati, odnosno dopuštati konzumiranje alkoholnih pića u ugostiteljskom objektu osobama mlađim od 18 godina. Pored toga, propisana je obveza ugostitelju da mora na vidljivom mjestu imati istaknutu oznaku o zabrani usluživanja, odnosno konzumiranja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina, te ne smije usluživati  alkoholna pića u ugostiteljskom objektu u određenom razdoblju tijekom dana, ukoliko je to propisalo predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Izradite poslovni plan za vaš bar

Kako uspješno voditi bar ili drugi ugostiteljski objekt - poslovni plan

Ako ste ikada vodili bilo kakav posao onda sigurno znate da bez dobrog plana nema realizacije posla a ni profita. Čak i najbolji ugostiteljski objekti propadaju onda kada se novac neplanirano ulaže pa troškovi premaše realne financijske mogućnosti.

Uspješan poslovni plan mora biti prije svega jednostavan, specifičan, realan i kompletan.

Jednostavan poslovni plan je onaj koji ima praktičan i lako razumljiv sadržaj.

Specifičan. Ciljevi moraju biti konkretni i mjerljivi te uključuju jasne akcije i aktivnosti u određenim vremenskim okvirima s jasno određenim odgovornim osobama za navedene poslove.

Realan. Ciljevi i proračuni moraju biti realni, Ovo je jedna od najvažnijih karakteristika uspješnog poslovnog plana. Ništa ne može ugušiti posao kao zadavanje nerealnih poslovnih ciljeva.

Kompletan. Poslovni plan mora uključiti sve potrebne elemente uključujući i nepredviđene situacije poput vremenskih nepogoda!

Izrada poslovnog plana za vođenje bara nije jednostavan posao ali uz pomoć već gotovih modela na jednostavan način možete napraviti svoj poslovni plan. Trud će se definitivno isplatiti.

Organizacija osoblja bara

Za uspješan rad vašeg bara veoma je važno napraviti dobar raspored smjena u kojima je vaše osoblje podijeljeno u timove. To je također veoma važan aspekt za poboljšanje rada radnika koji zajedno čine tim.
Vještina spajanja veoma sposobnih radnika s onim manje iskusnim ili manje talentiranim radnicima je umijeće koje dobri menadžeri stalno koriste kako bi pospješili rad bara.

Korisni savjeti za organizaciju osoblja

Dajemo vam nekoliko savjeta kako planirati vrijeme uposlenika.

 • Podijelite poslugu u dvije grupe, na dobre i slabe radnike.
 • Procijenite da li je tim jak na osnovu iskustva, vještine ili talenta.
 • Napravite dva tima,
 • Izdvojite dva najbolja radnika i oko njih napravite dvije ekipe.
 • Analizirajte spisak radnika detaljno polazeći od najjačeg do najslabijeg.
 • Kada formirate timove, svakom radniku pojedinačno dajte zaduženja.
 • Na isti način rasporedite konobare u i izvan šanka.
 • Razvijte pravila za slobodne dane
 • Naglasite činjenicu da radnici nemaju pravo za izostanak kada je već napravljen raspored smjena.
 • Kada vidite da radnici zloupotrebljavaju mogućnost uzimanja slobodnih dana u određeno vrijeme, skinite ih s rasporeda na duži vremenski period, to će ih pogoditi financijski
 • Dokumentiraju sve nedozvoljene izostanke, kako bi lakše napravili raspored sljedeći put.

Odabir dobavljača robe za vaš bar

Gdje nabavljati robu i po kojim uvjetima je jedan od najvažnijih financijskih odluka koju trebate napraviti u ugostiteljskom poslu. To znači da dobavljači trebaju zadovoljiti vašim zahtjevima, kao što su uvjeti plaćanja , rokovi isporuke, kvaliteta roba i mnogim drugim faktorima koji će odlučiti s kojim dobavljačem ćete poslovati.
I naravno dobra cijena je jedan od presudnih faktora i mora zadovoljiti i vas i vašeg dobavljača.

Trebate imati razumijevanja i sagledati mogući poslovno partnerstvo iz pozicije vašeg dobavljač poziciju. Također, nitko ne bi trebao biti stjeran u kut. Napravite popis čimbenika koji su najvažniji za vas .

Kad postavljate ciljeve svakako trebate razmisliti o sljedećem :

 1. uvjeti plaćanja
 2. cijena
 3. kakvoća
 4. raspored dostave
 5. prijevoz ambalaže

Budite spremni na kompromis prije nego što počnete pregovarati. Odlučite što možete a što ne možete prihvatiti. Zapamtite da se poslovanje vašeg bara mjeri prema profitu, a to je razlika između prihoda i rashoda koja vam omogućava ili ne rast poslovanja.

Sigurnost i higijena u vašem baru

Temeljna odgovornost menadžmenta i osoblja je zaštita gostiju od pićem ili hranom izazvanih bolesti. Menadžeri se moraju pobrinuti za to da su svi upoznati sa sanitarnim procedurama kroz adekvatnu obuku da bi postigli cilj – radili u skladu s najvišim standardima čistoće i higijenskih uvjeta za dobrobit naših gostiju i zaposlenika.

Kreirajte jasna pravila vezana za provođenje sanitarnih mjera u objektu, te vršite kontrolu o provođenju istih od strane vaših zaposlenika.

Svake godine dogodi se veliki broj ozljeda u barovima i restoranima. Najčešće su ozlijeđeni mladi uposlenici koji zbog svoje nepažljivosti ili neupućenosti o korištenju pribora dolaze u veoma opasne situacije za njihovo zdravlje.

Unutarnje uređenje, raspored prostorija, odabir opreme, kao i edukacija osoblja imaju presudnu ulogu kako bi se ovaj zadatak ispunio. Svaki propust u tom smislu mogao bi biti razlog fizičkog, kemijskog i mikrobiološkog zagađenja, bilo da se radi o propustima u odabiru pogodnog materijala, tekućine za sanitariju, ali i neupućenosti uslužnog osoblja prilikom isporuke pića.

Dobra higijenska praksa i sigurnost na poslu prije svega podrazumijeva redovno pranje ruku i adekvatno rukovanje s priborom.

Briga o gostu

Vaš gost je najvažniji glasnik vašeg bara i ne dozvolite da ikada niti jedan gost ne izađe nezadovoljan iz vašeg ugostiteljskog objekta.

Učinite ih sretnim i oni će vas učiniti sretnim. Neka to bude moto vašeg poslovanja.

Žalbe gostiju mogu biti i neosnovane, ali preporučujemo da prvo provjerite što se dogodilo. Poželjno se postaviti u ulogu gosta kako bi žalbe što bolje razumjeli i iz njihovog kuta, jer vaša percepcija i percepcija gosta za istu stvar nije identična.

U svakom slučaju komunikacija s gostima je od neizmjerne važnosti. Potičite vaše osoblje da komunicira s gostima i iskoristite prijedloge ,sugestije i kritike da unaprijedite svoje poslovanje.

 • Pobrinite se da zadržite vaše stalne goste kroz različite programe lojalnosti. Formirajte VIP klub za vaše lojalne goste.
 • Ne škrtarite. Pošaljite besplatnu turu pića veselom društvu za stolom koje očigledno uživa u vašem baru.
 • Dođite nam ponovo! – poruka je jasna, a sigurno će biti na obostrano zadovoljstvo i prihvaćena.

Praćenje uspješnosti poslovanja

Ako doista želite znati što se događa s vašim ključnim faktorima profitabilnosti i financijskim stanjem morate imati uvid u vaše ključne ili kritične brojeve.

Ključni ili kritični brojeve daju osjećaj kako isplativo voditi je svoj bar prije nego što vaš to vaš knjigovođa kaže. Na ovaj način ste na pravom putu ka uspjehu, moći ćete identificirati potencijalne probleme te na vrijeme riješiti ih.

Važni izvještaji koji koristimo za upoznavanje s važnim – ključnim brojevima uključuju dnevne, mjesečne i godišnje izvještaje.

 1. Dnevni izvještaji koriste važne dnevne informacije koje vam pomažu da radite svakog dana učinkovitije. Ova izvješća pomažu menadžerima za upravljanje zalihama , troškovima rada da bi ispunili svoj cilj.
 2. Brojevi koje je potrebno razmotriti svaki dan su : Dnevno izvješće o prodaji , Izvješće o prodaji po stavkama i Izvješće o radu osoblja po satu.
 3. Primarni troškovi predstavljaju zbroj utrošenog novca za robu, plate, takse i naknade.
 4. Primarni troškovi su najbolji pokazatelji potencijala za profit u vašem poslu.

Ugostitelji koji nemaju kontrolu primarnih troškova često ima vrlo slab sustav za upravljanje. To je jedan od glavnih pokazatelja koliko je dobro organiziran jedan posao .
Oni ugostitelji koji žele povećati svoju dobit žele znati svoje troškove na kraju svakog tjedna. Jednostavno izračunajte primarne troškove i pratite kretanje vašeg poslovanja.

Generalno možete smatrati svoje poslovanje uspješnim ako vaši primarni troškovi ne zauzimaju više od 65% od ukupnog profita.

Kreativne Marketing Ideje Za vaš Bar

Bez obzira kakav bar vodite, da li je to noćni bar ili onaj koji je više posjećen tijekom dana , to je mjesto gdje ljudi dolaze da se opušta i druže s drugim ljudima. Da biste privukli pažnju vaših potencijalnih gostiju i zadržali stare goste potrebno je da im s vremena na vrijeme ponudite nešto novo, svježe i interesantno što će ih približiti vašem svijetu poslovanja.

 • Ponudite sponzorstvo ili prostor vašeg objekta te budite dio organiziranih događanja poput glazbenih ili različitih art festivala.
 • Budite domaćin različitim vrstama kreativnih performansa. Vaš bar može se u jednom danu pretvoriti u galeriju slika ili fotografija mladih umjetnika. Oni će sigurno pozvati svoje prijatelje, te ako uspijete biti dobar domaćin sigurno će se i vratiti u vas bar.
 • Stupite u kontakt s različitim organizacijama naročito onim glazbeno – scenskog karaktera.
  Organizirajte one man stand up show u vašem baru. Smijeha nam danas svima treba. Udomite promociju knjige te privucite ljubitelje pisane riječi.
 • Ne zaboravite sportske događaje. Postavite velika platna, te promovirajte posebne ponude tijekom sportske sezone.
 • Promocije različitih vrsta pića i koktela su nezaobilazan način reklamiranja vašeg bara. Uključite hostese, dj – eve, napravite tematske večeri i sve uklopite u jedan paket za sigurnu dobru zabavu.

Aperitivo time” je još jedan fancy način da privučete goste. Ponudite besplatnu hranu, lijepo osmišljene ukusne zalogaje a povećajte cijene pića. Tijekom ovakvih zabava popije se mnogo više. Dobra zabava uz siguran profit – fantastično zar ne?

Događanja pokrijte s dobro organiziranom promocijom. Promociju za bar nabolje je vršiti putem plakata, flayera, radio i tv kanala te putem interneta – preko društvenih mreža Facebook- a, G+ i Twiter-a.