Kako dobra ambalaža za pakiranje pri dostavi može povećati profit

Kako dobra ambalaža za pakiranje pri dostavi može povećati profit

Da li je vrijeme da počnete razmišljati o dostavi hrane kao dodatnoj opciji ponude za vaše klijente? Ili tek počinjete svoje poslovanje s hranom i želite koristiti dostavu hrane ili hrane „za ponijeti“ kao fokus vaše djelatnosti? Svejedno kojoj grupi od ove dvije pripadate, kupac od vas, vaše hrane, vaše ambalaže za pakiranja očekuje i zahtijeva: higijenu, transport, reklamu, atraktivnu prezentaciju, okus i praktično rukovanje.

Opširnije